Skip to content
Home - Blog - De lobbyist anders bekeken

De lobbyist anders bekeken

Vergeet het beeld van de lobbyist als jonge, blanke man in maatpak met een mooi tasje. ‘The Good Lobby’ promoot het zogenaamde ‘citizen lobbying’: elke burger kan de rol van lobbyist op zich nemen. We schuiven aan tafel bij twee enthousiaste Italianen die zich achter één doel scharen: burgers en middenveldorganisaties ondersteunen en verbinden met de juiste mensen of organisaties om hun ambitie tot verandering te verwezenlijken.

A&M: Wat willen jullie met ‘The Good Lobby’ precies bereiken?
Elena Turci: “We leven in een wereld waarbij mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan, maar toch missen we vaak de link om de juiste mensen met elkaar te verbinden. Die rol willen we op ons nemen: vaak willen burgers of ngo’s wegen op het beleid, maar missen ze de tools om echt een impact te hebben. Die organisaties of (groepen van) burgers komen naar ons met hun vraag. Daarna zoeken we de juiste experten om hen bij te staan om een lobbycampagne op te starten. We zijn geen agendasetters, we zijn er enkel om de vragen die uit de samenleving opborrelen vast te pakken en de betrokkenen te begeleiden met passende ondersteuning om effectief verandering te genereren.”

A&M: Waarom focussen jullie op het model van lobbying als strategie om zaken te veranderen?
Giacomo Delinavelli: “We willen lobbying weghalen uit de ‘achterkamer’ van de democratie. Het kan een efficiënte tool zijn om als ‘gewone’ burger je stem te laten horen aan publieke instellingen. De Europese instellingen bieden heel wat ingangen om effectief invloed uit te oefenen op het beleid. We moeten leren van de ‘professionele’ lobbyisten: welke technieken en strategieën gebruiken ze om impact te hebben en hoe kunnen wij ze als burger inzetten?”

Image

“We willen lobbying weghalen uit de ‘achterkamer’ van de democratie. Het kan een efficiënte tool zijn om als ‘gewone’ burger je stem te laten horen aan publieke instellingen.”GIACOMO DELINAVELLI

Elena: “Onze organisatie is ontstaan vanuit de ideëen die in het boek ‘Lobbying for change’ van professor Alberto Alemanno, professor Europees recht aan de universiteit van Parijs & New York, worden beschreven. Naast een theoretische beschrijving van het probleem en de oplossingen is het ook een praktische toolkit waarbij in tien stappen wordt uitgelegd hoe je een succesvolle lobbycampage organiseert. Met onze organisatie organiseren we verschillende workshops, met als doel zuurstof te geven aan ‘assertief burgerschap’.”

A&M: Wie zijn de ‘Good Lobbyists’? Welk profiel hebben de mensen die bij jullie komen aankloppen?
Guacomo: “Wij zoeken mensen die expertise hebben die bedrijven normaal op de markt kopen. Meestal hebben ngo’s en groepen burgers niet voldoende middelen om deze expertise aan te kopen. Daarom streven we naar het idee van het inzetten van ‘pro bono’ vrijwilligers. Veelal zijn dit mensen die rechten gestuurd hebben. We zien dat jonge mensen vandaag een rol in de samenleving willen opnemen: studenten, jonge academici, net afgestudeerden, … . Maar evengoed zijn er een aantal ‘oudere’ mensen die zich engageren. De geïnteresseerden komen in onze database terecht, waarna wij de rol spelen van ‘matchmaker’ tussen vraag en aanbod.”

Image

“We zijn erin geslaagd om voor het ‘European Youth Forum’ het juiste team samen te stellen om de Belgische staat voor de rechter te dagen, omwille van het groot aantal onbetaalde stages in België.”ELENA TURCI

A&M: Bedrijven hebben doorgaans meer geld en middelen dan de doorsnee NGO. Welke invloed heeft dit op de lobbyresultaten? Is het hierdoor voor bedrijven niet makkelijker om zaken te winnen?
Giacomo:
 “Een van onze motto’s is: ‘wat als NGO’s toegang hadden tot dezelfde middelen en expertise als de grootste bedrijven? Naast de vrijwillige ondersteuning door experten werken we ook met het delen van competenties. Daardoor kunnen we een lobbystrategie uitwerken met een even hoge kwaliteit als die van bedrijven die er heel wat geld tegenaan kunnen gooien. Daarnaast is er niet enkel de financiële kwestie: bedrijven hebben doorgaans meer geld, maar minder legitimiteit dan NGO’s.”

A&M: Kun je ons een voorbeeld geven van een succesvolle lobbycampagne, waarbij jullie betrokken waren?
Elena:
 “De campagne die ik zelf het leukst vind is de campagne van het ‘European Youth Forum’ tegen de Belgische staat, om onbetaalde stages aan de kaak te stellen. In België ontvangt slechts 1 op 5 stagiairs een vergoeding. Daarmee heeft België het hoogste percentage onbetaalde stagiairs van de Europese Unie. We zijn erin geslaagd het juiste team samen te brengen en op die manier de Belgische Staat voor de rechter te dagen. We zijn ervan overtuigd dat dit een sociale impact teweeg zal brengen zetten voor de onbetaalde stagiairs.”

A&M: Bedankt voor het gesprek!

Op 25 november 2018 ontvangt Ecopolis Prof. Alemanno, waar hij deze visie op een bevlogen manier zal toelichten.

Image

Interview: Thijs Calu
Educatief medewerker

Image

Dit artikel werd gepubliceerd in het kader van het project ‘De Nieuwe Samenzweerders‘, met steun van Vlaanderen Circulair