Skip to content
Home - Het donutmodel als kompas voor een eerlijke transitie

Het donutmodel als kompas voor een eerlijke transitie

Om het concept eerlijke transitie vorm te geven baseren we ons op het Donutmodel, dat ontwikkeld werd door Kate Raworth, een internationaal gerenommeerde Engelse econome.

De binnenring van de donut – het sociale fundament – wordt gevormd door internationaal overeengekomen sociale minimumnormen, zoals vastgesteld in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. de levensbehoeften waaraan niemand gebrek zou mogen hebben.

De buitenring bestaat uit negen essentiële systemen die er samen voor zorgen dat de aarde zijn gunstige, stabiele omstandigheden, die we nu kennen, kan behouden. Dit is het ecologische plafond. 

Wanneer we ons concentreren op de vele kruispunten binnen de donut wordt het duidelijk dat het welzijn van de mens afhankelijk is van het welzijn van de planeet als geheel. Neem het verbouwen van voldoende voedzaam voedsel voor iedereen. Daar zijn een aantal essentiële voorwaarden aan verbonden: we hebben een gezonde bodem, voldoende water en een stabiel klimaat nodig. Bovendien moet er genoeg diversiteit zitten in de verbouwde gewassen. 

Momenteel staan alle grensprocessen die het leven op aarde mogelijk maken onder druk, en zes van de negen planetaire grenzen worden overschreden.

Update 2023 van de planetaire grenzen.
© Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023. Licensed under CC BY-NC-ND 3.0

De grote uitdaging van de komende decennia bestaat uit de verhuizing naar de veilige en rechtvaardige ruimte die zich tussen de buiten- en binnengrens van de donut bevindt. Daar willen we voor gaan, specifiek toegespitst op de Vlaamse context. Met onze beleidsaanbevelingen trekken we ook richting de bevoegde overheden.

Op deze pagina kun je voor een donut genereren voor specifieke landen.

Meer info over de donuteconomie?

Doughnut Economics Action Lab zet de ideeën van de donuteconomie om in actie

De Donuteconomie simpel uitgelegd:

Ted Talk door Kate Raworth: