Skip to content
Home - Blog - Eerlijk klimaatbeleid geen prioriteit voor gros Vlaamse partijen

Eerlijk klimaatbeleid geen prioriteit voor gros Vlaamse partijen

Een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid is hoogdringend, maar niet in alle verkiezingsprogramma’s terug te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van Reset.Vlaanderen, dat de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen doorlichtte voor thema’s als wonen, energie en mobiliteit.

Op de vooravond van de verkiezingen komt Reset.Vlaanderen, de netwerkorganisatie rond een eerlijke klimaattransitie in Vlaanderen, met een grondige analyse van de verkiezingsprogramma’s. Maud Buytaert, beleidsmedewerker bij Reset.Vlaanderen, legt uit: “We hebben gemerkt dat veel verkiezingsprogramma’s belangrijke elementen missen om een eerlijk klimaatbeleid te voeren dat niet alleen de klimaatuitdaging aanpakt, maar tegelijk ook iedereen ten goede komt.”

De analyse richt zich op de thema’s wonen, energie, financiering, mobiliteit en de arbeidsmarkt. “Voor elk thema hebben we prioriteiten opgesteld die breed gedragen worden, acties die zowel haalbaar als noodzakelijk zijn voor een duurzame samenleving waar iedereen van kan genieten. Elke partij kreeg een score per thema, wat laat zien in hoeverre deze prioriteiten terug te vinden zijn in hun programma’s”, vervolgt Buytaert.

“Het goede nieuws is dat sommige maatregelen door alle partijen breed gedragen worden. Zo is iedereen het eens dat we onze steden en dorpen moeten verdichten, waarbij we ervoor zorgen dat bebouwing geconcentreerd wordt rond een dorp of stadskern. Zo vindt iedereen op maximaal 15 minuten wandelen of fietsen basisdiensten als winkels en scholen. Daarnaast wil bijna elke partij ondersteuning bieden voor het renoveren van woningen, een noodzakelijke stap gezien de aanstaande renovatiegolf.”

“Het goede nieuws is dat sommige maatregelen door alle partijen breed gedragen worden. Zo is iedereen het eens dat we onze steden en dorpen moeten verdichten, waarbij we ervoor zorgen dat bebouwing geconcentreerd wordt rond een dorp of stadskern.

Over andere thema’s is er minder eensgezindheid. “Vooral op het vlak van  financiering van de klimaattransitie valt er veel laaghangend fruit te oogsten”, vervolgt Buytaert. “Zo is Belfius voor 100% in publieke handen, waardoor de regering gemakkelijk kan wegen op het duurzaamheidsbeleid van de bank. Dat duurzaamheidsbeleid is momenteel nog zwak en onduidelijk, terwijl Belfius een enorm potentieel heeft om als “klimaatbank” bijvoorbeeld grootschalig goedkope renovatieleningen te verstrekken en zo mee de renovatiegolf te financieren. Toch zet nauwelijks de helft van de Vlaamse partijen hierop in.’

Het valt op dat vooral Groen en Vooruit goed scoren op de verschillende thema’s. “Op zich is dat natuurlijk weinig verrassend”, vervolgt Buytaert, “maar een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid is iets dat ons allemaal aangaat. Het gaat over veiligheid en zekerheid, zowel voor ons als voor onze kinderen. We hopen dan ook dat alle partijen deze prioriteiten serieus nemen.”