Skip to content
Home - Blog - Nieuwe organisatie Reset.Vlaanderen: A&M en TNM bundelen de krachten

Nieuwe organisatie Reset.Vlaanderen: A&M en TNM bundelen de krachten

Vandaag werd de nieuwe organisatie Reset.Vlaanderen onder ruime belangstelling opgericht. Met dit netwerk bundelen een aantal sociale en ecologische middenveldorganisaties de krachten om de komende jaren de transitie richting een ecologisch en sociaal rechtvaardig Vlaanderen te versnellen. Dit nieuwe netwerk wil  de positieve kracht van die transitie tastbaar maken.
De nieuwe organisatie, geboren uit de fusie van de organisaties Arbeid & Milieu en Transitienetwerk Middenveld, wil oplossingen creëren die sociale, economische en ecologische uitdagingen verbinden. “Reset.Vlaanderen wil de burger aan het roer zetten van de transitie”, zegt Jos Geysels, kersvers voorzitter van de nieuwe organisatie.  

Coördinator Vanya Verschoore blikt tevreden terug op het lanceringsevenement: “Het nieuwe netwerk werd voorgesteld door heel wat grote namen uit de vakbondswereld, de milieubeweging en het sociale middenveld. Naast minister van klimaat, Zakia Khattabi en emeritus hoogleraar Pieter Leroy kwam ook Kate Raworth, auteur van de bestseller ‘Donuteconomie’, vertellen waarom ze de oprichting van de nieuwe organisatie van groot belang vindt. De ruim 200 aanwezigen overtuigden ons verder nog van de noodzaak van een organisatie als deze: het toont aan dat de transitie naar een duurzame economie en samenleving broodnodig is, en het debat hier rond springlevend.”

Image

“De ruim 200 aanwezigen overtuigden ons van de noodzaak van een organisatie als deze: het toont aan dat de transitie naar een duurzame economie en samenleving broodnodig is, en het debat hier rond springlevend.” 

Vanya Verschoore, Coördinator Reset.Vlaanderen

Voorzitter Jos Geysels ziet de nood aan een verbindend verhaal: “We weten dat de klimaatverandering kwetsbare groepen het hardst zal treffen. Daarom willen we erover waken dat ook die mensen ten volle kunnen deelnemen aan de transitie en oplossingen voorzien voor mogelijke obstakels. Met het nieuwe netwerk willen we de goede voorbeelden, die er wel degelijk zijn, opsporen en bekend maken. We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om de ecologische en sociale noden met elkaar te verbinden.” 

Image

“Reset.Vlaanderen wil de burger aan het roer zetten van de transitie”

Jos Geysels, Voorzitter Reset.Vlaanderen

Ook Kate Raworth gaf in een videoboodschap mee hoe de rol van  Reset.Vlaanderen niet onderschat kan worden: “Ik geloof sterk dat de economie van de 21e eeuw vorm pas echt vorm zal krijgen door experimentele actie. Reset.Vlaanderen is een netwerk dat vormgegeven is om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken, een netwerk van pioniers en changemakers om die broodnodige experimenten uit te voeren en mensen die voorheen nooit betrokken waren in de transitie in het centrum van het debat te brengen.”

Image

“Ik geloof sterk dat de economie van de 21e eeuw vorm pas echt vorm zal krijgen door experimentele actie. Reset.Vlaanderen kan die broodnodige experimenten uitvoeren en mensen die voorheen nooit betrokken waren in de transitie terug in het centrum van het debat brengen”

Kate Raworth, Auteur “Donuteconomie”

Een brede coalitie aan middenveldorganisaties verleent enthousiast haar steun: stichtende partners zijn ACV, Vlaams ABVV, ACLVB, Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en beweging.net. “De grote opkomst op deze lancering bevestigt de ambitie van het middenveld om hier samen werk van te maken”, aldus Verschoore.  “We zullen de komende tijd ons netwerk dan ook uitbreiden met andere geïnteresseerde organisaties.”

Image