Skip to content
Home - Blog - Climate and Employment Proof Our Work

Climate and Employment Proof Our Work

We staan voor uitdagende tijden, waarbij werknemers geconfronteerd worden met problemen die op korte of langere termijn grote gevolgen kunnen hebben. De COVID-19 crisis heeft nu reeds zware gevolgen, niet in het minst voor zij die het al moeilijk hadden. De maatregelen treffen in de eerste plaats mensen met een precaire job, maar ook de gevolgen op langere termijn hakken er bij die groep het hardst in.

Maar ook die andere welbekende crisis, de klimaatopwarming treft die mensen het hardst: mensen in armoede,  mensen met onstabiele jobs, … zijn degene die de grootste rekening gepresenteerd krijgen.

De ITUC (International Trade Union Confederation) lanceert daarom de campagne ‘Climate and Employment Proof Our Work’, vanuit de vaststelling de plannen voor duurzame en klimaatbestendige jobs bij veel werkgevers te wensen overlaat.

Er is meer dan ooit nood aan het samen bouwen aan een duurzame toekomst. Daarom vragen we aan werknemers wereldwijd om het gesprek met hun werkgever aan te gaan op 24 juniover het klimaat en veilige jobs met een duurzame toekomst. 

Hou ons op de hoogte van je acties via info@a-m.be en zet anderen aan tot actie op social media met de hashtag #CEPOW

Meer info, inspiratie,  een nederlandstalige campagnegids en andere campagnemateriaal vind je op onze website