Skip to content
Home - Blog - Laaggeschoold bestaat niet!

Laaggeschoold bestaat niet!

Deze week werd ik geraakt door een filmpje van Marianne Zwagerman. Normaalgezien ben ik geen fan van dergelijke leiderschapsexperten, maar het filmpje begon zo fel, dat ik toch bleef kijken. Een vrouw uit het publiek gebruikte het woord ‘laaggeschoolden’, die term werkte als een rode lap op een stier bij Marianne. Onbedoeld zetten wij een grote groep vakmensen, die dingen kunnen die wij nooit zullen kunnen, weg als laag. Woorden spelen een belangrijke rol. Ze roept op om vanaf nu deze vakmensen te benoemen als praktisch opgeleid in de plaats van laag opgeleid.

“Wij zeggen tegen een kind van 12, je bent laag, terwijl dat kind ongelooflijke talenten heeft en dingen kan dat wij nooit zullen kunnen. Dat kind heeft voor de rest van haar leven het etiket ‘laag’”MARIANNE ZWAGERMAN, INNOVATIESTRATEEG

Het raakte me, omdat het me deed reflecteren over ons eigen werk. In vergaderingen, evenementen en lezingen over de toekomst van onze economie, wat we met een moeilijk woord transitie noemen, blijkt er enkel plaats te zijn voor mensen die zichzelf hoogopgeleid noemen. Zelfs vanuit vakbonden spreken ‘hoogopgeleiden’ in naam van hun leden. Wij geloven dat er verschillende rollen essentieel zijn in het vormgeven van deze transitie. Volwaardig betrekken van zowel praktisch opgeleiden als theoretisch opgeleiden, van arbeiders en bedienden. Met het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’, zoeken we naar manieren om de capaciteiten en talenten van deze mensen aan te spreken om de transitie naar een duurzame en circulaire economie mee vorm te geven. 

Image

“In 2019 voorzien we opleiding en begeleiding van werknemers. Hiermee willen we hen ondersteunen om de aanwezige barrières weg te werken.”VANYA VERSCHOORE, COÖRDINATOR ARBEID & MILIEU

We hebben nood aan toekomstbestendige bedrijven, die rekening houden met actuele sociale én ecologische uitdagingen. Ook al lijkt dat in eerste instantie een taak voor de CEO of de milieucoördinator; we mogen niet vergeten dat werknemers hier ook een belangrijke rol in kunnen spelen. Als geëngageerde werknemer heb je jouw organisatie heel wat te bieden. Om ons hierop voor te bereiden organiseren we in 2018 al verschillende bedrijfsbezoeken en interviews. Hou onze nieuwsbrief in de gaten, zowel voor de aankondiging van de bezoeken en interviews als voor de oproep om je kandidaat te stellen.

Image

Vanya Verschoore
Coördinator Arbeid & Milieu

Image

Dit artikel werd gepubliceerd in het kader van het project ‘De Nieuwe Samenzweerders‘, met steun van Vlaanderen Circulair