De Nieuwe Samenzweerders wordt gerealiseerd met financiële steun van:

Image Image
Image

Voor wie?

Reset.Vlaanderen zoekt binnenkort terug geëngageerde werknemers, die geïnteresseerd zijn in thema’s als klimaatverandering en circulaire economie. We laten je een idee rond duurzaamheid uitwerken dat je op de werkvloer kan uitvoeren. 

Image

Traject en planning

Zo willen we jou als geëngageerde werknemer via onze trajectbegeleiding handvaten aanbieden waarmee je je ideeën of engagement effectief kan waarmaken, en zo het idee van duurzaamheid en eerlijke transitie meer ingang kan doen vinden in je werkcontext en organisatie. 

Daarnaast wil Reset.Vlaanderen het bewustzijn van werknemers rondom jou als deelnemer over de uitdagingen en hun belang als werknemer mee aanwakkeren.

Geïnteresseerd? Registreer je via onderstaande knop, dan contacteren wij jou als er een nieuwe oproep voor deelnemers is.

Positieve impact op tewerkstelling

De Europese Unie heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Willen we de klimaatverandering en gerelateerde uitdagingen aanpakken, dan zijn grote inspanningen nodig. Het succesvol bereiken van die doelstellingen levert echter ook grote voordelen op. De vraag naar duurzame productie, en het hergebruik van materialen geeft zuurstof aan bijvoorbeeld de maakindustrie. Er is een enorm jobpotentieel dat uitgaat van de veranderingen die in verschillende sectoren op til zijn. De industriële sectoren als motor van de klimaatneutraliteit. 

Het hergebruik van onderdelen, de vraag naar specifieke kennis en het veranderingsproces voor productielijnen vraagt heel wat van de werknemer. Naast extra jobs betekenen de uitdagingen die voor ons staan dus ook herscholing en on-the-job-training. Werknemers kennen als geen ander de werkvloer. Als betrokken partij in deze sectoren is het voor werknemers dus belangrijk betrokken te worden, en inspraak te krijgen in de implementatie van wijzigingen. Gezien de specifieke kennis en knowhow van die werknemers is het belangrijk hun visie en ideeën te implementeren in de veranderingen die op til zijn. We willen dan ook die werknemers meer inspraak in het debat rond klimaatverandering en klimaatneutraliteit op de werkvloer geven.

Partners binnen het project:

Image Image Image Image
Dit project draagt bij aan de volgende SDG's: 
Image Image Image Image Image Image