Skip to content

De Nieuwe Samenzweerders

Samen met en voor het netwerk organiseert Reset.Vlaanderen opleidingstrajecten onder de noemer “De Nieuwe Samenzweerders”.
We begeleiden werknemers om een rechtvaardige transitie en thema’s zoals duurzaamheid hoger op de agenda te zetten in hun werkomgeving.

TRAJECT EN PLANNING

Met ons traject ‘De Nieuwe Samenzweerders’ bieden we jou als geëngageerde werknemer via onze trajectbegeleiding handvaten aan waarmee je je ideeën of engagement effectief kan waarmaken, en zo het idee van duurzaamheid en eerlijke transitie meer ingang kan doen vinden in je werkcontext en organisatie. 

Daarnaast wil Reset.Vlaanderen het bewustzijn van werknemers rondom jou als deelnemer over de uitdagingen en hun belang als werknemer mee aanwakkeren.

Geïnteresseerd?
Momenteel vindt er geen Nieuwe Samenzweerderstraject plaats. Registreer je via deze link, dan contacteren wij jou als er een nieuwe oproep voor deelnemers is.

“Ik heb me ingeschreven voor De Nieuwe Samenzweerders om meer te weten te komen over de duurzame economie. Wat ik niet verwacht had, was dat ik ook mezelf zou ontdekken.”

Werknemers aan de knoppen van verandering: positieve impact op tewerkstelling

De Europese Unie heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Willen we de klimaatverandering en gerelateerde uitdagingen aanpakken, dan zijn grote inspanningen nodig. Het succesvol bereiken van die doelstellingen levert echter ook grote voordelen op. De vraag naar duurzame productie, en het hergebruik van materialen geeft zuurstof aan bijvoorbeeld de maakindustrie. Er is een enorm jobpotentieel dat uitgaat van de veranderingen die in verschillende sectoren op til zijn. De industriële sectoren als motor van de klimaatneutraliteit. 

Het hergebruik van onderdelen, de vraag naar specifieke kennis en het veranderingsproces voor productielijnen vraagt heel wat van de werknemer. Naast extra jobs betekenen de uitdagingen die voor ons staan dus ook herscholing en on-the-job-training. Werknemers kennen als geen ander de werkvloer. Als betrokken partij in deze sectoren is het voor werknemers dus belangrijk betrokken te worden, en inspraak te krijgen in de implementatie van wijzigingen. Gezien de specifieke kennis en knowhow van die werknemers is het belangrijk hun visie en ideeën te implementeren in de veranderingen die op til zijn. We willen dan ook die werknemers meer inspraak in het debat rond klimaatverandering en klimaatneutraliteit op de werkvloer geven.

De methodieken die we gebruiken in onze trajecten zijn ook vrij beschikbaar om zelf toe te passen in het vormingswerk. Via ons draaiboek kun je zelf inspiratie opdoen.

Met financiële steun van:

Projectpartners

Infobundel

Ontdek meer achtergrondinfo en getuigenissen over het project