Skip to content
Home - Analyse verkiezingsprogramma’s – Disclaimer

Analyse verkiezingsprogramma’s – Disclaimer

Reset.vlaanderen is een netwerkorganisatie die bouwt aan een duurzame en sociaal-rechtvaardige wereld, samen met diverse organisaties uit het brede middenveld en zo met alle mensen uit onze maatschappij.

We namen bewust de partij Vlaams Belang niet mee in onze analyse. Vlaams Belang zet zich af tegen de wetenschappelijke consensus dat dringende actie nodig is om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Bovendien heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op natuur, milieu en klimaat, maar ook op het welzijn van alle mensen, ongeacht hun achtergrond.

We streven naar een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin alle mensen gelijke kansen
hebben en gelijkwaardig behandeld worden. De standpunten van Vlaams Belang over immigratie
en multiculturalisme druisen in tegen deze principes, omdat ze kunnen leiden tot discriminatie en
uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen.