Skip to content
Home - Blog - Duurzame verandering tot in de auditoria

Duurzame verandering tot in de auditoria

Met het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ (waarbij we in een vervolgtraject op zoek gaan naar nieuwe deelnemers) ging Reset.Vlaanderen in samenwerking met de opleiding Netwerkeconomie en Levuur op zoek naar gemotiveerde werknemers met ideeën rond duurzaamheid en circulaire economie. Het project ondersteunt geëngageerde werknemers die circulaire principes willen invoeren in hun bedrijf of organisatie. Wij spraken met Carla Uwents, die als duurzaamheidscoördinator van de Universiteit Antwerpen het traject doorloopt.

Reset.Vlaanderen biedt de werknemers een trajectbegeleiding aan, waarbij ze worden klaargestoomd om de overgang naar meer duurzaamheid en circulariteit in hun organisatie in stapjes aan te pakken als ‘social intrapreneurs’. Intrapreneurs zijn werknemers die een ondernemersmentaliteit hebben, en zo innovatie binnenbrengen in een organisatie op eigen initiatief. 

Vanuit een verleden als Ecocampusbegeleider werd Carla duurzaamheidscoördinator. Ze heeft een gevarieerde job: “Dagelijks ga ik aan de slag met enthousiaste medewerkers, onderzoekers, studenten en studentenclubs, om hen te begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken van duurzame ambities binnen de Universiteit. Als een studentenclub bijvoorbeeld evenementen duurzamer wil organiseren, proberen we samen een goed systeem van herbruikbare bekers op te zetten. Daarnaast adviseer ik bij bepaalde processen en aankopen, en probeer ik bij collega’s een duurzaamheidreflex te genereren in hun eigen werking”, vertelt Carla. 

MENSEN SAMENBRENGEN

Tijdens het traject van ‘De Nieuwe Samenzweerders’ krijgen de deelnemers een jaar lang ondersteuning om hun idee uit te werken. Carla: “Mijn doel als Nieuwe Samenzweerder was zoveel mogelijk mensen in de organisatie aan de slag te laten gaan met met de uitvoering van kleine acties vanuit de klimaatstrategie van Universiteit Antwerpen, omdat dit idee breed moet leven om de grotere processen aan te pakken. Als concrete case koos ik voor de uitrol van het Green Impact programma op de universiteit.” 

Image

Green Impact is ontwikkeld door de British National Union of Students als model om van onderuit verandering te creëren. De tool wordt ondertussen internationaal door meer dan 400 organisaties gebruikt.
Carla: “Op basis van de klimaatstrategie van de Universiteit werd op voorhand een toolkit met meer dan 100 concrete acties uitgewerkt om de werk- en studieomgeving duurzamer en klimaatrobuust te maken, samen met enkele studenten van de Universiteit Antwerpen Greenoffice. De inhoudelijke begeleiding van het programma en de toolkit gebeurde door SOS international. Medewerkers en studenten kunnen die acties in groep of individueel uitvoeren, en zo hun eigen voetafdruk, en ook die van de Universiteit Antwerpen, verlagen. De spelvorm zorgt voor een informele competitie tussen de teams, waarbij deelnemers elkaar op een positieve manier beïnvloeden”.

Image

Carla: “Ik vond het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ heel waardevol! Echt plezant. Je ontmoet verschillende mensen die allemaal binnen hun organisatie dingen willen laten bewegen. Hoe groot of klein de organisatie ook is, je botst vaak op dezelfde uitdagingen. Door die uitdagingen te analyseren, even stil te staan en kijken wie je nodig hebt om die te overwinnen, kom je al ver.” Foto: peercoachingsessie uit het project De Nieuwe Samenzweerders.

De deelnemers die als ‘social intrapreneur’ een traject van ‘De Nieuwe Samenzweerders’ doorlopen, hebben als doel op de werkvloer ook collega’s aan boord te krijgen en samen te werken rond thema’s zoals duurzaamheid. Carla nam de handschoen op, en kan daar fier op terugblikken: “Er zijn een tiental teams gestart aan de competitie, waarvan er zeven heel actief waren. Het was een aangename verrassing te zien dat het niet alleen de usual suspects waren die we op voorhand in gedachten hadden. Dat waren bijvoorbeeld medewerkers in faculteitssecretariaten die het breder zagen dan hun eigen directe collega’s, en direct de hele faculteit wilden meenemen in hun project. Dat geweldig positieve multiplicatoreffect hadden we op voorhand niet verwacht.”

DUURZAAMHEID LEEFT OP DE UA

Carla heeft het gevoel dat door de acties de thema’s van de klimaatstrategie echt meer tot leven komen op de Universiteit: “We krijgen verschillende vragen over het verduurzamen van aankopen of organiseren van activiteiten. Ik hoop echt dat de initiatieven van medewerkers en studenten nog meer kansen krijgen op de Universiteit.” 

Duurzaamheid betekent in de case van Carla ook dat er een goede basis gelegd wordt om volgend jaar opnieuw met de toolkit aan de slag te gaan “Het traject van Green Impact stopt in juni. We willen het traject volgend academiejaar opnieuw laten lopen, waarbij we dezelfde teams willen motiveren om nieuwe acties te doen, en hen er ook toe aanzetten andere collega’s te betrekken. We herwerken de toolkit zodat er nieuwe acties mogelijk zijn. Daarbij vragen we ook input aan de huidige deelnemers over wat zij nog missen in de toolkit, en vragen we om nog anderen te overtuigen deel te nemen”. 

NIEUWE SAMENZWEERDERS VOELEN ZICH VERBONDEN DOOR GELIJKENISSEN

Ook over het afgelegde traject met ‘De Nieuwe Samenzweerders’ is Carla enthousiast: “Ik vond het heel waardevol! Echt plezant. Je ontmoet verschillende mensen die allemaal binnen hun organisatie dingen willen laten bewegen. Hoe groot of klein de organisatie ook is, je botst vaak op dezelfde uitdagingen. Door die uitdagingen te analyseren, even stil te staan en kijken wie je nodig hebt om die te overwinnen, kom je al ver. Je krijgt ook een goed beeld van hoe verschillende soorten organisaties opgebouwd zijn, en hoe je daarin als intrapreneur kan ageren.” 

”Ik vond het traject met de Nieuwe Samenzweerders heel verrijkend.Tijdens de coaching kan je alle uitdagingen en successen benoemen, en je krijgt echt goede input en ideeën in de plaats”

Het traject start met een driedaagse bootcamp, waarbij de social intrapreneur als persoon wordt versterkt. Na afloop gaan de deelnemers naar huis met een plan van aanpak. Het daaropvolgende coachingstraject is gericht op het identificeren van concrete acties en doelen, en de uitvoering ervan in de werkomgeving van de intrapreneur. Carla zelf had enorm veel aan de individuele coaching: “Tijdens de coaching kan je alle uitdagingen en successen benoemen, en je krijgt echt goede input en ideeën in de plaats.”

Carla vond het jammer dat ze de enige was van haar organisatie die het traject volgde, en dat vond ze wel deels een gemiste kans: “Het is goed om als intrapreneur in het traject een interne sparringpartner te hebben, iemand met wie je na afloop van een sessie even verder kan discussiëren. Bij aanvang van het traject was het op onze dienst echter niet gelukt nog iemand vrij te maken”.

CARLA ALS INTRAPRENEUR

Carla heeft het traject doorlopen, en ging op de werkvloer heel actief aan de slag om anderen te activeren. Ze is er in geslaagd van binnenuit dingen te veranderen. Ze kan dus trots de titel van ‘intrapreneur’ opnemen. “Ik heb echt wel het gevoel dat ik het projectidee heb kunnen laten leven binnen de Universiteit Antwerpen. En ik zou iedereen aanraden een traject van ‘De Nieuwe Samenzweerders’ te volgen. Gewoon doen!”, besluit Carla.