Skip to content
Home - Blog - FLOOW2: Steeds meer bedrijven zetten in op de deeleconomie

FLOOW2: Steeds meer bedrijven zetten in op de deeleconomie

Vanuit de vaststelling dat in de bouwsector heel wat zwaar materiaal – denk aan hijskranen of heftrucks – voor 70% van de tijd in onbruik is, ontstond in 2012 een interessant en uniek B2B deelplatform. De stilstaande capaciteit werd zichtbaar gemaakt, en verhandelbaar tussen bedrijven. Zo werd FLOOW2  geboren, dat zich oorspronkelijk beperkte tot de bouwsector, maar nu in alle marktsectoren actief is. Een gesprek met Laury Zwart (verantwoordelijke marketing en communicatie) en Kim Tjoa (mede-oprichter en verantwoordelijk voor strategy & business development).

Image
Image

“De transitie waar we mee te maken hebben is natuurlijk een technische en een praktische uitdaging, maar het belangrijkste is de psychologische transitie die moet plaatsvinden.”KIM TJOA, MEDE-OPRICHTER EN VERANTWOORDELIJK VOOR STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT

Hoe gaat FLOOW2 precies in zijn werk?
Laury Zwart: “FLOOW2 is een B2B-platform, dat met 35.000 geregistreerde bedrijven ondertussen wereldwijd actief is. We verbinden bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen in alle sectoren om de overcapaciteit aan materiaal, diensten, restmaterialen en kennis en kunde van personeel te delen. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld parkeerplekken, een vergaderruimte, een heftruck, … beschikbaar hebben voor een bepaalde periode. Die capaciteit kan het bedrijf zichtbaar maken op het platform en het vervolgens aan een zelfgekozen prijs verhuren – of gratis uitlenen – aan andere bedrijven in de buurt. We zijn heel actief in de zorgsector (zoals bijvoorbeeld het Albert Schweitzer ziekenhuis): daar gaat het dan om bedden, infuuspalen, rolstoelen, …. . Maar ook specialistische kennis van personeel.”

Het lijkt me uniek en wettelijk gezien niet eenvoudig om personeel uit te wisselen of te verhuren. Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Laury: “Op dit moment gebeurt dit nog vrij weinig tussen bedrijven, maar eerder binnen hetzelfde bedrijf, wat een groot stuk van de obstakels rond wetgeving opvangt. FLOOW2 wordt ook vaak gebruikt als intern deelplatform. Zo was er onlangs het voorbeeld van een ziekenhuis waar een verpleegkundige haar been brak. Ze kon haar werk niet meer doen, maar wou ook niet werkloos thuiszitten. Via het platform kon het ziekenhuis haar tijdelijk inzetten voor een administratieve job op een andere afdeling. Die interne deelmarktplaatsen zijn een groot succes: zo heeft VDL een interne deelmarktplaats opgezet waarop alle 62 vestigingen in Nederland onderling machines en ander materiaal delen.”

Kim Tjoa: “De reden dat we dit nog weinig tussen bedrijven zien gebeuren ligt inderdaad aan de arbeidswetgeving die daarin voorlopig nogal rigide is. Het is een taak van de politiek om de wetgeving zo aan te passen dat het tijdelijk detacheren van personeel door de eigen werkgever als een puur zakelijke transactie kan gezien worden. Maar uiteraard moet dit steeds gebeuren met toestemming van de werknemer zelf.
Als we echt de omslag naar een circulaire economie willen maken, dan betekent dat ook dat we moeten denken in termen van kansen en nieuwe mogelijkheden. We moeten out of the box durven denken, want anders verandert er niets.”

Hoe genereren jullie zelf inkomsten met FLOOW2?
Kim: “We werken aan de hand van een abonnementsformule, waarbij de gebruikers een bepaald bedrag betalen om het recht te hebben om van het platform gebruik te maken.”

Ervaren jullie bepaalde drempels bij bedrijven of organisaties om in dit verhaal mee te stappen?
Laury: “Wat wij ‘verkopen’ is gedragsverandering van bezit naar gebruik. Daarvoor moeten we  alle medewerkers binnen bedrijven die hier een verantwoordelijkheid hebben mee proberen te krijgen in die nieuwe mindset. De keuze om niet langer meteen nieuwe zaken aan te schaffen maar ook op ons deelplatform te kijken waar eventueel capaciteit kan worden ingehuurd ligt uiteindelijk bij de bedrijven zelf. Vaak is die gedragsverandering de grootste drempel.”

Kim: “Als je het in een breder perspectief plaatst hebben we te maken met een systeemverandering – een paradigmashift – van de lineaire naar de circulaire economie. Het gaat er dus om om elke schakel in het bedrijf hierin mee te krijgen. Een die keuze gemaakt is staan er allerlei tools en innovaties tot hun beschikking om op een andere manier te gaan werken dan ze gewoon zijn. De transitie waar we mee te maken hebben is natuurlijk een technische en een praktische uitdaging, maar het belangrijkste is de psychologische transitie die moet plaatsvinden.”
Laury: “Voor veel bedrijven is het een grote stap om eigendommen te delen, en al zeker met bedrijven die ze niet kennen.”

Wat doen jullie om die drempels weg te nemen?

Laury: “In 2013 – 2014 hebben we onze dienstverlening uitgebreid met zogenaamde ‘white label’-deelplatformen. Dat zijn platformen die we opzetten naast het algemene FLOOW2-platform, specifiek voor ondernemersverenigingen, bedrijvenparken, bepaalde sectoren… . Zo bieden we het platform aan aan een vertrouwde groep van bedrijven of afdelingen. Op dit moment is FLOOW2 vooral actief in die besloten platformen. Zo werken we in Nederland ook samen met Solaris, een grote parkmanagement organisatie die voor 36 bedrijventerreinen allerlei diensten faciliteert, waaronder het stimuleren van duurzaamheid. Samen met Solaris hebben we een interne deelmarktplaats gelanceerd waarop alle bedrijven gevestigd op de bedrijvenparken onderling producten, diensten, faciliteiten, afvalstromen en restmaterialen op lokaal niveau kunnen delen.”

In België hebben we dan weer ‘Werflink’ opgericht, samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en Besix. Zij hadden als respectievelijk organisatie en bedrijf de wens om een platform aan te bieden voor de bouwsector. Ze kwamen met hun vraag tot bij ons en ondertussen is het platform gerealiseerd en ondersteunen we hen bij de communicatie, marketing en implementatie.”

Image

Laury Zwart: “In België hebben we  ‘Werflink’ opgericht, samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en Besix. Zij hadden als respectievelijk organisatie en bedrijf de wens om een platform aan te bieden voor de bouwsector. Ze kwamen met hun vraag tot bij ons en ondertussen is het platform gerealiseerd en ondersteunen we hen bij de communicatie, marketing en implementatie.”

FLOOW2 is heel erg b2b gericht, maar denken jullie er ook aan om het bv. voor werknemers makkelijker te maken om onderling spullen uit te lenen?
Laury: “Op dit moment niet, maar als er behoefte is bij bedrijven om dit te faciliteren voor werknemers in het kader van duurzame ambities, dan kunnen wij dit zeker realiseren door een aparte community op het B2B-deelplatform in te richten voor werknemers waarop zij onderling privé spullen kunnen delen.
Kim: “Verder hebben we naast FLOOW2 ook nog een ander deelplatform: ‘HeelNederlandDeelt’. Daaronder hebben we voor alle 390 Nederlandse gemeenten een lokale deelwebsite opgezet, waarop burgers, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke initiatieven, … spullen kunnen delen op lokaal niveau. Het is een platform dat we makkelijk kunnen uitrollen naar andere landen, als daar vraag naar zou zijn.”

Image

“Voor veel bedrijven is het een grote stap om eigendommen te delen, en al zeker met bedrijven die ze niet kennen.”LAURY ZWART, VERANTWOORDELIJKE MARKETING EN COMMUNICATIE

FLOOW2 is heel erg b2b gericht, maar denken jullie er ook aan om het bv. voor werknemers makkelijker te maken om onderling spullen uit te lenen?
Laury: “Op dit moment niet, maar als er behoefte is bij bedrijven om dit te faciliteren voor werknemers in het kader van duurzame ambities, dan kunnen wij dit zeker realiseren door een aparte community op het B2B-deelplatform in te richten voor werknemers waarop zij onderling privé spullen kunnen delen.”
Kim: “Verder hebben we naast FLOOW2 ook nog een ander deelplatform: ‘HeelNederlandDeelt’. Daaronder hebben we voor alle 390 Nederlandse gemeenten een lokale deelwebsite opgezet, waarop burgers, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke initiatieven, … spullen kunnen delen op lokaal niveau. Het is een platform dat we makkelijk kunnen uitrollen naar andere landen, als daar vraag naar zou zijn.”

Image

Kim Tjoa: “Op ‘heelnederlanddeelt.nl hebben we voor alle 390 Nederlandse gemeenten een lokale deelwebsite opgezet, waarop burgers, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke initiatieven, … spullen kunnen delen op lokaal niveau.

Wat zijn de ambities voor de toekomst?
Kim: “Met ons platform kunnen we in principe voor alle bedrijven en organisaties wereldwijd de deeleconomie faciliteren. Op dit moment zijn we onder andere bezig om een het FLOOW2 platform gereed te maken voor de Chinese markt. Dat moet met specifieke Chinese software-oplossingen gebeuren, in verband met de censuurwetgeving die daar van toepassing is. We zijn het enige algemene platform in de wereld. We bieden iedereen die hier kansen in ziet ook de mogelijkheid om met ons samen te werken, in 50/50 joint venture partnerschappen. Op die manier trekken we veel partners aan, die op lokaal niveau voor de sales & marketing zorgen.”

Image

Interview: Thijs Calu, educatief medewerker