Skip to content
Home - Blog - Een publieke klimaatbank in België: financiële hefbomen voor een rechtvaardige transitie

Een publieke klimaatbank in België: financiële hefbomen voor een rechtvaardige transitie

In dit hoofdstuk uit het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” van Denktank Minerva, bespreken Yelter Bollen (Arbeid&Milieu) en Frank Vanaerschot (FairFin) de rol van de financiële sector in een sociaal-ecologische transitie. Ze tonen aan dat deze vandaag nog steeds vooral vervuilende investeringen financiert, en niet in staat zal zijn om op eigen houtje zijn investeringsmix afdoende te wijzigen.

Hoe kan het geld dan wel op de juiste plaats komen? De oplossingen die vandaag worden aangedragen om de omvangrijke middelen van de financiële sector te ‘vergroenen’, zijn volgens de auteurs onvoldoende effectief en hebben allerhande asociale verdelingseffecten.

Daarom pleiten ze voor publieke interventies: grootschalige desinvestering, monetaire financiering, en de creatie van een klimaatinvesteringsbank. Aangezien de overheid met Belfius al een bank in haar bezit heeft, stellen de auteurs voor om Belfius om te vormen tot een sociale klimaatbank.

“We pleiten hier voor een instrument dat elders al een belangrijke rol speelt in de financiering van een democratisch, sociale en ecologische transitie: een publieke bank.”

Lees hier het hoofdstuk van Yelter Bollen en Frank Vanaerschot

Yelter Bollen is inhoudelijk medewerker bij Arbeid & Milieu. Hij behaalde in 2018 zijn doctoraat in de politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent, met een onderzoek naar de politieke economie van het Belgische en Nederlandse handelsbeleid. Vervolgens doceerde hij Europese politiek aan de Universiteit Gent en de ULB, en werkte hij voor FairFin aan een rapport rond klimaatfinanciering.
Frank Vanaerschot is politicoloog. Hij werkt sinds 2010 bij FairFin als onderzoeker. Een belangrijk deel van zijn werk gaat over de rol van de financiële sector in klimaatopwarming.