Skip to content
Home - Blog - Klimaat en mondiale rechtvaardigheid

Klimaat en mondiale rechtvaardigheid

Lien Vandamme (11.11.11)  bespreekt in dit hoofdstuk uit het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” (Denktank Minerva) wat klimaatrechtvaardigheid betekent op mondiaal niveau. De impact van de gemiddelde opwarming van 1°C die we nu al waarnemen laat zich vooral in het Zuiden voelen. De inwoners van de armste landen worden het meest getroffen door het klimaatprobleem. Binnen die landen voelen bovendien vooral kwetsbare groepen zoals mensen in armoede, kinderen en vrouwen de gevolgen.

Deze ongelijkheid maakt van de klimaatcrisis een rechtvaardigheidskwestie, vooral omdat de landen die het meest kwetsbaar zijn bovendien het minst hebben bijgedragen aan het probleem. De historische verantwoordelijkheid van landen is een integraal deel van het klimaatdebat. Het Westen ontwikkelde zich snel en goedkoop op basis van fossiele brandstoffen.

“Met het huidige gebrek aan urgentie en klimaatambitie, een te lage bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering en een zeer nauwe focus op de aanpak van de klimaatcrisis, ontloopt ons land zijn verantwoordelijkheid.”

België is geen klein land wanneer het aankomt op historische uitstoot en rijkdom. Ons land draagt echter veel te weinig bij aan de internationale klimaatfinanciering. Bovendien is er in het voorstel van het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan een gebrek aan inclusie van mensenrechten, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en genderrechtvaardigheid.

Lees hier het hoofdstuk van Lien Vandamme

Lien Vandamme is beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11.