Skip to content

In het project ‘Zon Voor Iedereen’, gerealiseerd met steun van het Klimaatfonds van de Stad Antwerpen, ondernam Reset.Vlaanderen samen met energiecoöperatie ZuidtrAnt en buurthuis Zermatt – de Drei Pleintjes (Borgerhout) actie. Op het dak van het buurthuis werden zonnepanelen geplaatst. Antwerpenaren kregen de kans om via het systeem van derdepartijfinanciering te investeren in de zonnepanelen. Zo werden ze ook mede-eigenaar van de lokaal opgewekte groene energie. We gingen verder met het buurthuis aan de slag om vragen en behoeften van wijkbewoners te capteren, en samen op zoek te gaan naar antwoorden.

In het verhaal van eerlijke transitie staat het thema ‘wonen’ onmiskenbaar op de agenda. Reset.Vlaanderen stelt het meer nadrukkelijk betrekken van groepen die momenteel weinig of niet betrokken worden in de transitie in de schijnwerpers. Zo capteren we onder meer de noden en behoeften die er zijn op het vlak van energie of huisvesting.

Met financiële steun van:

In samenwerking met: