Skip to content

Studiedag ‘Hefbomen en drempels voor milieu- en klimaatvriendelijk gedrag. Hoe krijgen we meermensen mee?’ – Departement Omgeving

Wat weten we over het draagvlak bij burgers voor de transitie naar een klimaatvriendelijke en
klimaatbestendige samenleving? Hoe kunnen we het burgerperspectief beter integreren in
(beleids)strategieën en projecten om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Wat hebben burgers
nodig om bij te kunnen dragen aan deze transities?
Het Departement Omgeving verdiept zich samen met enkele vooraanstaande gedrags- en
beleidsexperten in de psychologie van milieu- en klimaatvriendelijk gedrag. We verkennen de
hefbomen en drempels die burgers ervaren, en we onderzoeken hoe we de dagelijkse realiteit van
burgers als uitgangspunt kunnen nemen om een klimaatvriendelijke en -bestendige samenleving en
een kwalitatieve leefomgeving vorm te geven.
Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 18 maart.

Datum

27 mrt 2024
Afgelopen

Tijd

Hele dag

Labels

Georganiseerd door partnerorganisatie

Organisator

Departement omgeving