Skip to content

Herfstschool: sociaal rechtvaardig klimaatbeleid richting verkiezingsjaar 2024

De herfstschool staat dit jaar volledig in het teken van het cruciale jaar dat eraan komt: niet alleen zijn er in eigen land verkiezingen, ook de Europese verkiezingen en het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie staan op de agenda. Het laatste jaar maakte dan ook opnieuw duidelijk wat er op het spel staat. Onze samenleving gaat door een aantal diepe crisissen, die zich tegelijkertijd afspelen en elkaar op heel wat vlakken versterken. Denk aan de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, de wooncrisis, de klimaatcrisis en het ineenstorten van de biodiversiteit.

Deelnameprijs:
– € 15,00 voor leden Reset.Vlaanderen (inclusief lunch)
– € 20,00 voor niet-leden (inclusief lunch)

Programma

 • 9u – 9u30 onthaal
 • 9u30 – 9u45: welkomstwoord door Reset.Vlaanderen
 • 9u45 – 10u45: plenair panel: ‘de rol van de rechtvaardige transitie in de komende verkiezingen’
  Tijdens het openingsdebat gaat voorzitter Jos Geysels in gesprek met Louise Hoon (hoofd studiedienst Groen), Karel Verhoeven (hoofdredacteur De Standaard) en Kiki Berkers (beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen 11.11.11) over de komende verkiezingen en het belang van een rechtvaardige transitie. Met vertegenwoordiging van de politiek, de publieke opinie en het middenveld aan tafel hopen we een goed beeld te krijgen van de kansen en uitdagingen die ons te wachten staan.
 • 10u45-11u: pauze en verplaatsen naar keuzesessies
 • 11u-12u30: 3 parallelle keuzesessies ‘Van Europees naar nationaal/regionaal beleid’:
  • Financiën (begeleider sessie wordt nog bevestigd)
   Er komt heel wat regelgeving op ons af van Europa betreffende duurzame financiering, zowel voor de private markt als de overheid. Wat houden deze regels in en hoe probeert de overheid dit te vertalen naar de concrete nationale context? België werkt namelijk aan een duurzame financieringsstrategie: wat is dit en waar zal er op ingezet worden?
  • Energie en Wonen (begeleider: Thomas De Paepe, VEKA)
   Nergens is de samenloop van de verschillende crises meer duidelijk dan op de woonmarkt. Met de komst van een Europees emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport en de daaraan gekoppelde eis Sociale Klimaatplannen op te maken, is het belangrijk al eens een blik te werpen op volgend jaar: wat wordt er precies gevraagd van Europa en hoe kunnen die plannen eruit zien?
  • Arbeidsmarkt (door Matthias Somers, Denktank Minerva)
   Een snelle klimaattransitie, onder druk van de Europese Green Deal, zal tot ingrijpende veranderingen leiden op de arbeidsmarkt. In verschillende sectoren zal de vraag naar arbeid toenemen, in een context waar al krapte heerst op de arbeidsmarkt. Hoe gaan we hier het best mee om en welk beleid kan nationaal gevoerd worden om de arbeidsmarkt klaar te krijgen voor de klimaattransitie?
 • 12u30-13u30: lunch
 • 13u30-14u30: terugblik op Nationale Conferentie rond Just Transition met Jan Mertens (FRDO), Josefine Vanhille (Hoog Comité voor de Rechtvaardige Transitie) en Sacha Dierckx (ABVV) gemodereerd door Vanya Verschoore (Reset.Vlaanderen)
  De week voor de Herfstschool vindt de Nationale Conferentie over de Rechtvaardige Transitie plaats, waar de resultaten gepresenteerd zullen worden van de Staten-Generaal van de Rechtvaardige Transitie. De Staten-Generaal van de Rechtvaardige Transitie bracht de afgelopen twee jaar de verschillende belanghebbenden aan tafel: academische deskundigen, het maatschappelijk middenveld en burgers. In een gesprek met het middenveld, academici en de politieke administratie blikken we terug en vooruit.
 • 14u30-14u45: pauze en verplaatsen naar keuzesessies
 • 14u45- 16u15: 2 parallelle keuzesessies ‘strategie richting de verkiezingen’:
  • Publieke strategie en communicatie: framing, narratief en op verhalen gebaseerde strategie
   Hoe communiceer je het best naar een breed publiek over de klimaattransitie? Na een toelichting presenteren enkele organisaties uit het netwerk van Reset.Vlaanderen hun campagne richting de verkiezingen van 2024 (Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, beweging.net, …)
  • Politieke strategie en communicatie: beleidsbeïnvloeding en lobby-instrumenten (Bond Beter leefmilieu)
   Hoe kan je als organisatie of beleidsmedewerker het best wegen op het beleid? Bond Beter Leefmilieu organiseert een sessie over de rol van beleidsbeïnvloeding in de beleidscyclus en over welke lobby-instrumenten er allemaal bestaan.

Met steun van

Datum

16 nov 2023
Afgelopen

Tijd

09:00 - 17:00

Labels

Georganiseerd door Reset.Vlaanderen

Locatie

11.11.11
Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel