Reset.Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu werven aan

Projectcoördinator eerlijke industriële transitie

(80% - contract bepaalde duur - tot 31/12/2022)

Projectmedewerker industriële transitie en circulair gebruik van grondstoffen

 ( 100% of 80% - contract bepaalde duur - tot 31/12/2022)

Reset.Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu (BBL) gaan in 2021 van start met een Europees project rond de circulaire en groene transitie in de zware industrie. Samen met partners uit binnen- en buitenland, brengen we de mogelijkheden voor een sociaal rechtvaardige industriële transitie in kaart en ontwikkelen we trainingsmateriaal voor vakbonden en werknemers. 

We werven hiervoor twee projectmedewerkers aan voor bepaalde duur (t.e.m. het einde van het project, december 2022):

Een projectcoördinator, die vanuit Reset.Vlaanderen de inhoudelijke en organisatorische coördinatie zal voeren. 

Een projectmedewerker, die vanuit BBL de nodige inhoudelijke ondersteuning zal geven, en daarnaast zal bijdragen aan de algemene werking van BBL rond industrie en circulariteit. 

Beide medewerkers hebben als plaats van tewerkstelling het gedeelde kantoor in de Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel. 

Het project: naar een eerlijke industriële transitie

De transitie naar een circulaire en koolstofneutrale economie vereist een sterke hertekening van de industriële sectoren. Voor Vlaanderen staan hierbij belangrijke sociale en economische belangen op het spel. Hoewel  koolstofneutrale en circulaire industriële productiesystemen meer toekomstzekerheid bieden voor de Europese industrie, neemt dit niet weg weg dat deze transitie ons vandaag voor belangrijke uitdagingen stelt. Deze transformatie heeft niet alleen betrekking op het gebruik van nieuwe technologieën, productiewijzen en materialen, maar ook op de bedrijfsvoering, de jobinhoud, de werkomstandigheden en tewerkstelling, de determinanten van concurrentiekracht en investeringen, en op de manier waarop we sociaaleconomische coördinatie en overleg organiseren. Kortom: de inzet van deze transitie is hoog, zowel op ecologisch, als sociaal en economisch gebied. 

Om te zorgen dat deze transformatie van de industrie op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt, maar ook om het draagvlak voor noodzakelijke hervormingen te versterken, moeten ook de werknemers in deze sector betrokken en omkaderd worden. Ons project draagt hieraan bij, door in hechte samenwerking met Vlaamse en Europese vakbondsorganisaties te werken aan: (i) het in kaart brengen van de sociale en economische inzet van klimaat en circulariteit voor de industriële sectoren, en (ii) door ook communicatief de ‘vertaalslag’ te maken tussen deze thema’s en de bekommernissen van werknemers en hun vertegenwoordigers. 

Concreet zullen we dit doen door trainingsmateriaal uit te werken en vormingen te geven, door een inhoudelijk sterke achtergrondgids op te stellen, door aanvullend onderzoek te voeren om dit materiaal mee te onderbouwen, en door in gesprek te gaan met mensen die actief zijn in de betrokken sectoren. 

Omdat het hier in sterke mate grensoverschrijdende problemen en sectoren betreft, gaan we daarbij in gesprek met partners uit andere Europese landen. Om van elkaar te leren, gedeelde ervaringen en uitdagingen uit te wisselen en een Europees netwerk uit te bouwen rond deze gedeelde uitdagingen. Een van de kernpartners van het project is dan ook IndustriAll Europe, de Europese industriële vakbondsfederatie. 

De financiering voor het project wordt verstrekt door het Europees Sociaal Fonds. 

Twee vacatures 

Er worden twee projectmedewerkers aangeworven. 

Als projectcoördinator werk je bij Reset.Vlaanderen, de promotor van het project. Je overlegt met de partners en breidt het netwerk uit, draagt bij aan de verzameling en de verwerking van het achtergrondmateriaal, je gaat in gesprek met Vlaamse en Europese vakbondsmedewerkers, werkt vormingen en presentaties uit, en je organiseert in samenwerking met de partners workshops en rondetafelgesprekken. Je bewaakt eveneens de algemene lijn en planning van het project, en zorgt voor een correcte administratieve rapportage naar de subsidiegever. 

Als inhoudelijke projectmedewerker ben je contractueel tewerkgesteld bij Bond Beter Leefmilieu vzw. Je bouwt de nodige achtergrondkennis op over de sociaaleconomische, beleidsmatige en technische uitdagingen van de industriële transitie in Vlaanderen. Je draagt bij aan de verwerking van deze informatie naar achtergrondmateriaal,  een toegankelijke gids en trainingsmateriaal. Je presenteert deze bevindingen op de geplande Europese rondetafelgesprekken, en in twee workshops voor de Vlaamse partners.  Naast de taken voor het project (50%), draag je bij aan de ruimere werking rond de industriële transitie van BBL (50%). 

VACATURE

Projectcoördinator eerlijke industriële transitie

( 80% - contract bepaalde duur - tot 31/12/2022)

Reset.Vlaanderen

De projectcoördinator wordt tewerkgesteld bij Reset.Vlaanderen.

Reset.Vlaanderen vindt oplossingen die sociale, economische en ecologische-uitdagingen verbinden. We werken aan een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de transitie. We doen dit samen met organisaties en netwerken uit het brede middenveld. Samen met hen zetten we de burger mee aan het stuur van de transitie. 

Taakomschrijving

Als projectcoördinator werk je bij Reset.Vlaanderen, de promotor van het project.  We zijn op zoek naar een gedreven medewerker die zich wilt inzetten voor een rechtvaardige sociale en ecologische transitie, die over de nodige inhoudelijke bagage beschikt om de relevante uitdagingen te doorgronden én om deze op een toegankelijke manier te communiceren. Je weet je snel in te werken, communiceert vlot in Nederlands en Engels, en beheert zelfstandig de projectplanning en het netwerk aan betrokken partners. 

De projectcoördinator overlegt met de partners en breidt het netwerk uit, draagt bij aan de verzameling en de verwerking van het achtergrondmateriaal, gaat in gesprek met Vlaamse en Europese vakbondsmedewerkers, werkt vormingen en presentaties uit, en organiseert in samenwerking met de partners workshops en rondetafelgesprekken. Je bewaakt eveneens de algemene lijn en planning van het project, en zorgt voor een correcte administratieve rapportage naar de subsidiegever. Je werkt hiervoor nauw samen met de project- en beleidsmedewerkers van Reset.Vlaanderen, en met de collega’s van BBL. 

Verantwoordelijkheden en taken
 • Coördineren met (project)partners in binnen- en buitenland (vakbonden & milieubeweging)
 • Netwerken: Verder uitbouwen van netwerk van relevante organisaties, zowel in Vlaanderen (& België) als buiten de landsgrenzen
 • Inhoudelijk dossier voorbereiden m.b.t. de rol & belangen van werknemers/vakbonden in de klimaattransitie van de industriële sectoren (m.n. metaal en chemie)
 • Gesprekken voeren en interviews afnemen met de doelgroep (studiemedewerkers, vakbondssecretarissen, ...) 
 • Deze kennis & interviews vertalen naar een gids, trainingsmateriaal en presentaties
 • Rondetafelgesprekken, workshops en andere presentaties organiseren en coördineren
 • Presentaties geven 
 • Externe communicatie verzorgen over dit project (blogs, sociale media, ...)

De precieze samenstelling van het takenpakket van de projectmedewerker wordt bekeken met het team en de projectpartners. 

Je wordt ondersteund door de stafmedewerker projecten en de beleidsmedewerker van Reset.Vlaanderen. Je werkt eveneens hecht samen met de medewerker die bij Bond Beter Leefmilieu wordt aangeworven voor dit project. 

Je draagt ook bij aan de algemene werking van Reset.Vlaanderen. 

Profiel en vaardigheden
 • Communicatief ingesteld en vlot in contacten leggen
 • Sterk in verwerken en communiceren van complexe informatie
 • Zelfstandig werken en ondernemend
 • Inhoudelijke achtergrond in een relevant domein, zoals milieu/klimaatpolitiek, sociaal beleid, economische politiek of industrieel beleid. 
 • Diploma bachelor of master, of gelijkwaardig door ervaring
 • Kennis van vakbonden en sociaal overleg zijn een pluspunt 
 • Interesse in en/of affiniteit met zowel milieubeweging als sociale middenveld
 • Talenkennis: vlot Engels spreken en schrijven. Andere talen (m.n. Duits) zijn een plus
 • Ervaring met partner- en projectcoördinatie is een plus
 • Ervaring met geven van presentaties & vormingen is een pluspunt.
Aanbod
 • 4/5e contract van bepaalde duur tot 31/12/2022.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Plaats van tewerkstelling: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, op wandelafstand van station Brussel - Centraal.
 • 30-uren week
 • Functiegerichte verloning, met inachtname van relevante anciënniteit volgens PC 329.01
 • Dertiende maand, dubbel vakantiegeld en maaltijdcheques.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en/of fietsvergoeding.
 • Mogelijkheid tot telewerk, in overleg met coördinator.
 • Je draagt bij aan de duurzame en eerlijke transitie van de samenleving
 • Ruimte voor initiatief en creativiteit, in een klein en dynamisch team.  
 • Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.
Praktisch

Heb je interesse? Stuur dan ten laatste op 28 februari 2021 jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie van Projectcoördinator eerlijke industriële transitie. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die van op afstand kan worden afgelegd tussen 4 en 7 maart. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 12 maart

Wil je bijkomende informatie over het project? Contacteer dan yelter.bollen@reset.vlaanderen. 

VACATURE

Projectmedewerker industriële transitie en circulair gebruik van grondstoffen

(100% of 80% - contract bepaalde duur - tot 31/12/2022)

Bond Beter Leefmilieu

De projectmedewerker wordt tewerkgesteld bij Bond Beter Leefmilieu vzw.

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

Taakomschrijving

Als inhoudelijke projectmedewerker  bouw je de nodige achtergrondkennis op over de sociaaleconomische, beleidsmatige en technische uitdagingen van de industriële transitie in Vlaanderen. Je draagt bij aan de verwerking van deze informatie naar achtergrondmateriaal,  een toegankelijke gids en trainingsmateriaal. Je presenteert deze bevindingen op de geplande Europese rondetafelgesprekken, en in twee workshops voor de Vlaamse partners.

 Naast de taken voor het project (50%), draag je bij aan de ruimere werking rond de industriële transitie van BBL (50%). BBL zoekt een gedreven medewerker die de industriële transitie mee wil vormgeven op het terrein. Je bent de primaire contactpersoon bij ondernemingen, vakbonden en havenbedrijven en werkt samen met hen naar een duurzamere Vlaamse industrie. Je maakt deel uit van het team transitiethema’s, bestaande uit beleids- en projectmedewerkers. Je rapporteert aan de coördinator beleid en projectwerking, die het team transitiethema’s aanstuurt. Je werkt in tandem met de BBL beleidsmedewerker industrie die het Vlaamse en Europese beleid opvolgt en met de collega’s van Reset.Vlaanderen.

Resultaatsgebieden

Je legt contacten en stemt af met vakbeweging en andere middenveldorganisaties, ondernemingen, havenbedrijven, kennisinstellingen en met de overheid. Je werkt mee aan campagnes en acties om de industriële transitie in de de verf te zetten.

Concrete prioriteiten zijn onder meer: 

 • Het industrieel beleid en de besluitvorming ervan inclusiever, transparanter en ambitieuzer maken. 
 • Inzetten van strategieën voor vraagreductie naar basismaterialen en circulariteit, grondstof substitutie en grondstof- en energie-efficiëntie in industriële processen.
 • Inzetten van hernieuwbare elektriciteit, groene waterstof, maximale valorisatie van restwarmte in de industrie.
 • Inzetten van nieuwe productiemethodes, processen en waardeketens, in het bijzonder voor de metaal- en chemiesectoren, maar ook de ontwikkeling van koolstofneutrale brandstoffen voor scheep- en luchtvaart.
 • Beter gebruik maken van publieke aanbestedingen van groene en circulaire materialen (in infrastructuurwerken).
 • Preventie en hergebruik in alle delen van materialenbeleid hoog op de agenda zetten.
 • Wetgeving en ondersteuningsbeleid richten op circulaire maakindustrie.
 • Investerings- en ondersteuningsbeleid en fiscaliteit (via een circulaire tax shift) richten op bedrijfsmodellen rond waardebehoud (onderhoud, reparatie, remanufacturing, refurbishing).
 • Samenwerken met sociale partners om heroriëntatie van competenties en opleiding m.b.t. tewerkstelling naar circulaire maakindustrie te stimuleren.
 • Lokale besturen en KMO’s sensibiliseren en begeleiden in strategieën en acties voor circulaire maakindustrie.
Verantwoordelijkheden en taken
 • Je bent verantwoordelijk voor het ESF-project ‘Eerlijke industriële transitie’ binnen BBL en werkt alle toegewezen taken tijdig af. Je stemt af met de projectcoördinator van Reset.Vlaanderen
 • Je verwerft inhoudelijke kennis en inzichten in de maatschappelijke en politieke context en ontwikkelingen rond het thema industrie en het circulair gebruik van grondstoffen. Samen met de beleidsmedewerker industrie verdiep je de visie van BBL en werkt een coherente strategie uit met het oog op het realiseren van concrete beleidsdoelstellingen of -projecten. 
 • Je bouwt netwerken uit met doelgroepen en partners uit binnen- en buitenland om de BBL- beleidsdoelstellingen te realiseren. 
 • Je brengt de industriële transitie in Vlaanderen in kaart met oog op sociaal-ecologische agenda. Je schetst het relevante beleid op verschillende niveaus, de actuele stand van technologie maar ook toekomstvooruitzichten. Je brengt mogelijke beleidsopties en instrumenten (economisch, technologisch) in kaart met voorbeelden uit andere landen. Je schetst de sociaal-economische stand van zaken & toekomstscenario’s
 • Je gaat de dialoog aan met vakbonden en werknemers: je ontwikkelt  ondersteuningsmateriaal voor vormingen en en geeft onder meer via workshops de vakbondsmedewerkers de handvaten/argumenten voor de sociaal-ecologische industriële transitie. 
 • Je gaat de dialoog aan met Port of Antwerp en North Sea Port over de industriële transitie
 • Je zet het concept van ‘product as a service’ mee in de markt. Je doet beleidsaanbevelingen opdat het concept kan doorbreken, je brengt drempels in kaart brengen biedt oplossingen aan. Je organiseert overleg tussen markt (aanbod-en vraagzijde) en overheid. 
 • Je staat mee in voor de publieke communicatie en opiniëring over nieuwe industriële projecten in Vlaanderen en hun impact op milieu en klimaat. Je vertolkt de stem van BBL in het maatschappelijk debat door het formuleren van doordachte oplossingen voor de transitie naar een circulaire en hernieuwbare industrie. 
 • Je bent mee een drijvende kracht achter de verdere uitbouw van de thema’s industrie en circulair gebruik van grondstoffen in de globale werking van BBL. Vanuit je kennis en inzicht over circulaire en klimaatneutrale industrie op het terrein werk je binnen het team transitiethema’s samen met collega’s aan een coherente strategie om de concrete activiteiten, projecten en campagnes van BBL af te stemmen op het lobbywerk en omgekeerd.
Profiel en vaardigheden
 • Je bezit bij voorkeur een universitair of gelijkgesteld diploma. Relevante werkervaring is een vereiste. 
 • Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
 • Vanuit je interesse en ervaring en eventueel opleidingsachtergrond ben je in staat om de nodige actuele kennis te beheersen over industrie en het circulair gebruik van grondstoffen en deze op een strategische manier in te zetten bij beleidsbeïnvloeding. 
 • Kennis van beleid en regelgeving op gebied van innovatie, industrie, afval, circulaire economie, productnormering,... is een pluspunt.
 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij regionale, federale en Europese overheden is een pluspunt.
 • Inzicht in de economische dimensie van de omslag naar een circulaire economie geldt als een sterk pluspunt.
 • Je bent sterk in visievorming, strategisch denken, analyse van politieke/maatschappelijke posities. Je bent sterk in onderhandelen en netwerking.
 • Je kunt op onafhankelijke wijze resultaatgericht werken. 
 • Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel in rechtstreekse contacten, groepsbijeenkomsten als via schriftelijke communicatie. Je beschikt over een vlotte pen en hebt het nodige synthesevermogen.
 • Een goede kennis van het Engels - gesproken en geschreven - is cruciaal. Frans en Duits zijn pluspunten.
 • Je beschikt over een gezonde groepsgeest, weet meerwaarde te halen uit het werken met een multidisciplinair team, je neemt initiatief, je kan planmatig en zelfstandig werken en je bent flexibel van aard. Je hebt organisatie- en coördinatietalent. 
 • Je bent een echte teamwerker die erin slaagt om mensen vanuit verschillende functionele rollen te laten samenwerken. 
 • Je bent stressbestendig.
Aanbod
 • Voltijds of 4/5e contract van bepaalde duur tot 31/12/2022
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Plaats van tewerkstelling: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, op wandelafstand van station Brussel - Centraal.
 • Voltijds = 35-uren week.
 • Functiegerichte verloning, met inachtname van relevante anciënniteit.
 • Dertiende maand, dubbel vakantiegeld.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en/of fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot telewerk, in overleg met de coördinator.
 • Extra verlof tussen Kerst en nieuw; brugdagen na feestdag.
 • Je draagt bij aan de duurzame transitie van de samenleving.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 
 • Je maakt deel uit van een gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur. 
Praktisch

Heb je interesse? Stuur dan ten laatste op 28 februari 2021 jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie van Projectmedewerker industriële transitie en circulair gebruik van grondstoffen. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die van op afstand kan worden afgelegd tussen 4 en 7 maart. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 12 maart.

Wil je bijkomende informatie over het project? Contacteer dan yelter.bollen@reset.vlaanderen.