Team

Image

Vanya Verschoore

Coördinator 

vanya.verschoore@reset.vlaanderen

02/325 35 02

Vanya is een creatief en verbindend denker die graag de handen uit de mouwen steekt om zijn dromen om te zetten in concrete realisaties. Passie, visie en lef zijn de drijfveren voor zijn werk. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van onder andere een coöperatieve stadsboerderij en een cohousingproject in Kortrijk geloof hij sterk in de kracht van participatie en de kracht van georganiseerde burgers. Hij is een holistisch denker die de zaken steeds binnen een groter plaatje tracht te plaatsen. Werkbaar werk (interne duurzaamheid) is een noodzakelijke voorwaarde om ook externe duurzaamheid te verkrijgen in ons werk.

Image

Thijs Calu

Stafmedewerker communicatie en administratie

thijs.calu@reset.vlaanderen

02/325 35 01

Thijs werkt sinds 2008 voor Reset.Vlaanderen aan verschillende projecten. Vele thema's passeerden de revue: van water over mobiliteit tot circulaire economie. Steeds met de focus op het versterken van werknemers in hun zoektocht naar een meer rechtvaardige en duurzame economie. Verder houdt Thijs zich vooral bezig met het communicatieve en administratieve luik.
Image

Tom Stevens

Stafmedewerker projecten

tom.stevens@reset.vlaanderen

02/325 35 03

Tom is projectmedewerker bij Reset.Vlaanderen. Vanuit zijn passie voor duurzaamheid, energietransitie en de circulaire economie, zet hij zijn schouders onder projecten zoals De Nieuwe Samenzweerders en Samen Zonne-energie winnen. Tom krijgt energie van het werken met groepen, en om vanuit die dynamiek tot nieuwe ideeën en inzichten komen. 

Image

Anne Marie Correia

Projectmedewerker

annemarie.correia@reset.vlaanderen

0494/ 47 39 25

Anne Marie is een enthousiast en optimistisch persoon die erg begaan is met de wereld. Ze wilt een positieve impact hebben op haar omgeving en probeert steeds te handelen met respect voor mens, dier en natuur. Vanuit haar interesse om van onze samenleving een meer ecologisch en sociaal rechtvaardige plek te maken, is ze bij Reset.Vlaanderen terechtgekomen. Als allround medewerker helpt ze met diverse aspecten van de organisatie. 

Image

Han Van Noten 

Projectcoördinator eerlijke industriële transitie

han.van.noten@reset.vlaanderen

02 325 35 06

 

Han is projectmedewerker bij Reset.Vlaanderen. No more business as usual en streven naar een meer circulaire manier van ondernemen brengt hij mee uit de sociale economie. Bij Reset.Vlaanderen legt hij zich toe op de 'eerlijke transitie naar circulaire economie'. Hij vertrekt vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten en gedeelde noden om samen de weg naar even gemeenschappelijke doelen vorm te geven.