Lopende trajecten

Van september 2018 tot en met februari 2019 begeleidt Arbeid & Milieu een energieteam in het kantoorgebouw van de ACLVB. We hanteren hiervoor de beproefde methodiek van Save@work.