PARTNERS

Onze missie staat in het teken van verbinding: we zijn ervan overtuigd dat we verandering alleen kunnen realiseren als we krachten en expertise bundelen. Onze meest voor de hand liggende partners zijn de vakbonden en de milieubeweging. Zij voeden en bewaken het sociale en ecologische luik van onze werking. Daarnaast gaan we thematisch en projectmatig op zoek naar relevante partners.

Raad van Bestuur
  • Voorzitter: Vincent Bellinkx (onafhankelijk)
  • Vlaams ABVV: Pieter Verbeek
  • ACV: Fredrik Snoeck 
  • ACLVB: Anneleen Demey
  • Bond Beter leefmilieu: Nik Meeusen
  • Onafhankelijk: Marjon Meijer 
Thematische partners
Communicatiepartners
Netwerkpartners
Financiële partners