Fietsdeelformules in Vlaanderen: een overzicht

Externe AuteurMobiliteit

Bluebike deelfietsen

Deelfietsen zijn fietsen die voor een korte duur en tegen een geringe kost worden aangeboden in een netwerk van publiek toegankelijke uitgiftepunten. Jeffrey Matthijs (Autodelen.net vzw) geeft een overzicht van de verschillende formules.

Vormen van carpoolen in Vlaanderen

Externe AuteurMobiliteit

ZAK cartoon klachten over files carpoolen is beter

Carpoolen is het samenrijden van twee of meerdere personen in één voertuig. Het staat tegenover ‘autosolisme’. Carpoolen kan spontaan gebeuren, of via matchingplatformen. Een kort overzicht van carpoolvormen in Vlaanderen.

Werken aan een circulaire economie

Arbeid en MilieuCirculaire economie

In een circulaire economie zijn herstellingen makkelijk en betaalbaar. Wat een circulaire economie is, en waarom het belangrijk is dat er meer circulair geproduceerd wordt, lees je hier.

Desinvesteren uit fossiele brandstoffen

Externe AuteurEerlijke transitie, Financiering van de transitie

Desinvesteren is het tegenovergestelde van investeren. In plaats van geld te pompen in een bedrijf door aandelen te kopen, haal je al je geld bij dat bedrijf net weg door al je aandelen te verkopen. Er loopt de laatste jaren een heuse internationale campagne die overheden, pensioenfondsen, investeringsfondsen en organisaties overtuigd heeft om niet langer in de 200 grootste fossiele brandstofbedrijven te investeren.