Ecologiedereen

Hoe kunnen de partners uit het middenveld echt werk beginnen maken van een eerlijke transitie in België? Najaar 2019 neemt Arbeid & Milieu initiatief om samen met de milieubeweging, vakbonden, armoede-organisaties en andere partners uit het middenveld op zoek te gaan naar een antwoord op deze vraag. Vanuit de vaststelling dat een groot stuk van de samenleving klimaatmaatregelen nog al te vaak koppelt aan sociale achteruitgang, willen we laten zien dat de nodige beleidsmaatregelen ook op een sociaal rechtvaardige, ‘eerlijke’ manier kunnen worden doorgevoerd.

Image
Image
Image

Startpunt wordt de uitgave van een boek in oktober, gecoördineerd door denktank Minerva. In het boek belichten verschillende auteurs verschillende aspecten van rechtvaardige transitie. Op basis van de thema’s uit het boek organiseren we - samen met andere middenveldorganisaties - een aantal lezingen en debatten, waarbij we op zoek gaan naar good practices, maar ook drempels voor draagvlak rond een rechtvaardige transitie detecteren. We verspreiden de verzamelde cases zo breed mogelijk naar de doelgroepen van de verschillende partners binnen het project.
Aanvullend trekken we het land rond om een aantal focusgroepen te organiseren, waarbij we bij verschillende doelgroepen nagaan wat het draagvlak rond klimaatbeleid is, en vooral waar de drempels, maar ook de mogelijke versnellers zich bevinden.

In het tweede deel van het traject willen we vooral - samen met onze partners - streven naar een visie die we zoveel mogelijk delen, over hoe we het draagvlak rond rechtvaardige transitie in België kunnen verbreden, en hoe verschillende actoren de transitie kunnen helpen versnellen.  

Wil je als organisatie alvast een of meerdere verhalen rond eerlijk klimaatbeleid delen met ons? Vul dan dit contactformulier in en we contacteren jullie voor een interview.