Image

Over het project

Ons huidig economisch systeem zorgt ervoor dat de mensen die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde het hardst getroffen (zullen) worden door deze gevolgen. Toch blijkt het moeilijk om ambitieuze klimaatmaatregelen door te voeren in België.

Eén van de noodzakelijke randvoorwaarden om zo’n beleid te realiseren is een draagvlak bij alle lagen van de bevolking. Helaas stellen we vast dat bij velen vaak nog de perceptie leeft dat klimaatmaatregelen per definitie een negatief effect hebben op onze welvaart en ons welzijn.
Met dit project willen we aantonen dat het anders kan en moet. 

Hoe ziet een eerlijk  klimaatbeleid er dan uit en hoe kunnen we dit in de praktijk bekomen? Samen met heel wat partners uit het middenveld bundelen we de komende maanden onze krachten en tonen we aan dat klimaatmaatregelen niet noodzakelijk voor sociale achteruitgang. Sterker nog: een eerlijk klimaatbeleid zorgt er mee voor dat sociale ongelijkheid kan worden weggewerkt. 

Boek 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid'

Het boek ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ van denktank Minerva vormt een grote inspiratiebron voor dit project: het biedt in vele domeinen oplossingen voor een eerlijke klimaattransitie. Druk op de cover van het boek hiernaast voor meer info over het boek en de verschillende auteurs en hoofdstukken.

Wie zich nu lid maakt van Reset.Vlaanderen krijgt er het boek gratis bij!

Blog

Regelmatig bezoeken we interessante projecten of mensen met een verhaal rond eerlijk klimaatbeleid. Via onze blogpagina delen we deze verhalen of vatten we interessante studies rond deze thematiek samen. Druk op de afbeelding hiernaast om de blogartikelen te lezen.

Wie is het Climate Inclusion Project?

A&M trekt het project, samen met enkele kernpartners: Transitienetwerk Middenveld, Greenpeace en de Klimaatcoalitie. Verder zetten verschillende middenveldorganisaties - milieubeweging, vakbonden, noord-zuidorganisaties, armoede-organisaties, ... - hun schouders onder dit project.

Doe mee!

  • Organiseer je een graag een lezing of debat met een of meerdere sprekers uit boek?
  • Wil je als organisatie een focusgroep samenstellen om na te gaan welke taal rond eerlijk klimaatbeleid werkt, waar de drempels liggen en welke voorstellen jullie publiek overtuigen?
  • In het kader van dit project willen we aan de hand van storytelling verschillende inspirerende voorbeelden en good practices verspreiden. Heb je een interessante case die je wil delen?

Contacteer ons  gerust via 02/325.35.01 of cip@a-m.be. We bekijken graag samen welke rol je in dit project kunt spelen.  

Lezingen en debatten

We organiseren in de toekomst nog een aantal lezingen en debatten (al dan niet via een webinar) rond eerlijk klimaatbeleid, vanuit verschillende invalshoeken.

Herbekijk onze webinars op youtube:

Of herbeluister via soundcloud:

Projectpartners

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
No event found!