De Nieuwe Samenzweerders – ConnACT

Thijs CaluCirculaire economie, De Nieuwe Samenzweerders, Eerlijke transitie, Klimaat, Recent, Werknemersparticipatie

Heb je er altijd van gedroomd om je bedrijf te verduurzamen, maar vind je het moeilijk om eraan te beginnen? Wil je als werknemer je schouders zetten onder de overgang naar meer circulaire,
ecologische aanpak in je bedrijf?
Dan is De Nieuwe Samenzweerders misschien iets voor jou.

Als deelnemer krijg je 8 maand lang theoretische en praktische ondersteuning om je idee uit te werken vanuit je persoonlijke talenten en waarden, en leer je samen met de andere deelnemers. Doorheen de looptijd van het traject ontwikkel je skills, strategieën en een attitude om een gedragen veranderingsproces van onderuit op te starten.

Na een schets van de verbanden tussen klimaat en die vakbondsthema’s, beschrijven de auteurs het concept van een “rechtvaardige transitie” voor werknemers. De verschillende invullingen van dit concept komen aan bod, van een meer conservatieve status quo benadering tot een transformatieve benadering.

“Bij het aanvatten van het traject verwachtte ik dat we enkel zouden toewerken naar iets concreets. We deden verschillende projecten, we  ontwikkelden onder andere samen met een groep studenten een prototype voor geluidsdempende wandplaten met afvalhout. Maar wat volgens mij veel belangrijker is dan dat ene project is dat we nu, een jaar later, vooral een attitude hebben ontwikkeld.”

Ellen De Craemer, Kringloopwinkel

Ontdek meer over het traject van De Kringloopwinkel, VZW Constructief en de andere deelnemers op
de website, in de folder of via de video’s van de verschillende projecten.

Interesse? Ontdek alle informatie en schrijf in voor 14 februari op onze website. Of neem voor vragen contact op met sebastiaan.kennes@a-m.be

Image

De Nieuwe Samenzweerders - ConnAct, dat is voor:

De deelnemende werknemers

   • Training en coaching over duurzaam en circulair ondernemen, verschillende
    samenwerkingsvormen
   • Leren hoe je talenten en sterktes kan inzetten voor duurzame verandering
   • Het betrekken van verschillende stakeholders, van collega’s tot partners, en hen inspireren om
    samen of zelf nieuwe ideeën uit te werken
   • De kans om projecten met kleinere milieu-impact en positieve sociale impact uit te werken
   • Actief bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je bedrijf
   • Tijdens het uitwerken van een actieplan leer je van geëngageerde werknemers van andere
    bedrijven.

Het bedrijf / de organisatie

   • Extra engagement van gemotiveerde werknemers om bij te dragen aan de duurzame groei van
    het bedrijf
   • Gratis vorming en coaching van werknemers
   • Interne capaciteit van werknemers maximaal activeren om ideeën van de werkvloer om te zetten
    in waarde voor de organisatie
   • Maak je deel uit van het netwerk De Nieuwe Samenzweerders, en wordt uw bedrijf naar voor
    geschoven in diverse media als good practice