Vormen van carpoolen in Vlaanderen

Externe AuteurMobiliteit

ZAK cartoon klachten over files carpoolen is beter

Carpoolen is het samenrijden van twee of meerdere personen in één voertuig. Het staat tegenover ‘autosolisme’. Carpoolen kan spontaan gebeuren, of via matchingplatformen. Een kort overzicht van carpoolvormen in Vlaanderen.