© Koninklijke Fotoclub Diaofo Harlelbeke
Het klooster Augustinessen te Harelbeke is op zoek naar een nieuwe invulling. Het project vertrekt vanuit een resonantiegroep binnen de schoot van ‘Kerk in Kortrijk’ en vzw De Bron in Harelbeke. De resonantiegroep bestaat uit mensen die zowel binnenkerkelijk als buitenkerkelijk (in het brede middenveld) actief zijn (Avansa, decanaat, Groep Ubuntu, CCV, Reset.Vlaanderen) en ontwikkelt reeds activiteiten. Het project krijgt de steun van ‘Space For Grace’, een fonds van Porticus
Image
© Koninklijke Fotoclub Diafo Harelbeke

De initiatiefnemers willen in en via het klooster nieuwe authentieke activiteiten ontwikkelen die via verbeelding, verbinding en vernieuwing inspelen op specifieke maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, duurzaamheid en geestelijke gezondheid,... in een kernstedelijke Kortrijkse context. Zo willen ze de eeuwenoude kloostercultuur doen (her)leven en inzetten voor een warme en duurzame Kortrijkse regio.

Men wil een stadsklooster ontwikkelen: een ‘schiereiland’ van nieuwheid, broos en fris, een broedplaats en warme haven voor velen. Je kan alvast genieten van enkele beelden op de website

“We willen in en via het klooster nieuwe authentieke activiteiten ontwikkelen die via verbeelding, verbinding en vernieuwing inspelen op specifieke maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, duurzaamheid en geestelijke gezondheid,... in een kernstedelijke Kortrijkse context.”
Geert Morlion, voorzitter De Bron vzw

Rol van Reset.Vlaanderen

We zien dit project als een transitiearena voor eerlijke transitie in de brede samenleving. De herinvulling van een grote historische site in een stadskern biedt vele mogelijkheden. Het middenveld kan en moet hier zijn rol opnemen om mee te denken en te ondernemen. Dit project dient als laboproject voor andere mogelijke herinvulling van historisch patrimonium.

Er zijn mogelijkheden om samen te werken met energiecoöperaties voor zonnepanelen, het aanbieden van gedeelde mobiliteit aan te bieden, gemeenschapsvorming in een nieuw jasje te steken, opportuniteiten te bieden aan duurzaam ondernemerschap, een gedeelde ecologische tuin te onderhouden,...

We zetten onze methodieken in om mensen samen te brengen, we geven advies en bekijken mogelijkheden binnen ons netwerk.
Dit project is mee ontstaan vanuit een coachingtraject dat we faciliteerden voor Kerk in Kortrijk.

Nieuwe verhalen vanuit een rijke geschiedenis

We zien dat het kloosterwezen in de loop der eeuwen diverse vormen aannam. Inhoudelijk bleven kloosters hun protestkarakter behouden, tegen de macht van de kerk, of tegen maatschappelijke misstanden. Kloosters vormden als het ware een alternatieve maatschappij, met een andere vorm van samenleven. Dit ‘protest’ kon leiden tot een contemplatief leven, maar evenzeer tot een actief inzetten in de wereld om deze te veranderen. Velen stichtten scholen, ziekenhuizen, brachten duurzame landbouwinnovatie, bestreden armoede of brachten kunst tot bij de mensen. 

We zien dat nieuw monastieke projecten zoals stadskloosters wereldwijd opnieuw dergelijke rol opnemen. Verbreding zorgt voor een nieuw soort samenwerking en gemeenschapsleven, authentieke gastvrijheid en ecologisch bewustzijn die antwoorden bieden op maatschappelijke vragen. Dit biedt mogelijkheden om een eeuwenoude spiritualiteit en cultuur te verbinden aan het alledaagse leven in de stad met en voor mensen. 

“We zien dat nieuw monastieke projecten zoals stadskloosters wereldwijd opnieuw een unieke rol opnemen. Verbreding zorgt voor een nieuw soort samenwerking en gemeenschapsleven, authentieke gastvrijheid en ecologisch bewustzijn die antwoorden bieden op maatschappelijke vragen.”
Image
© Koninklijke Fotoclub Diafo Harelbeke

Dit project, Stadsklooster De Bron, zoekt samen met de zoekenden. Zo wil Stadsklooster De Bron een hernieuwde rol gaan opnemen: inspireren, verbeelden en verbinden. De site in Harelbeke biedt zoveel kansen om hieraan tegemoet te komen. Daarnaast heeft zo'n gebouw ook vele uitdagingen, wat ons ertoe verplicht om te gaan ondernemen, samen te gaan werken. Dat vinden we naast een uitdaging vooral ook een opluchting. Het verplicht ons om buiten de gekende kadertjes te gaan opereren en anderen ook mogelijkheden aan te bieden.

Contactpersoon

Vanya Verschoore
vanya.verschoore@reset.vlaanderen
02/325 35 02Dit project draagt bij aan de volgende SDG's: 
Image Image Image Image