Image

A&M steunt campagne Sign for my Future

De klimaatverandering is geen uitvinding van de laatste maanden. Onder meer wetenschappers, burgers, middenveldorganisaties en ondernemers hebben de afgelopen jaren al vaak hun stem laten horen voor een groenere en rechtvaardigere planeet. Ondanks alle aandacht die reeds naar dit onderwerp ging, zijn politici er niet in geslaagd hun klimaatbeleid ambitieus genoeg op te stellen. Ambitieus blijkt nochtans de enige weg naar een kwaliteitsvolle en leefbare toekomst. Hoe krijgen we de overheid toch zover? Biedt Sign for my future een antwoord?

Sign for my future is een burgerinitiatief dat op korte tijd uitgegroeide tot een invloedrijke campagne waar jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en academici de handen in elkaar slaan. Hun doel: de overheid aanzetten tot klimaatactie. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moet België tegen 2050 CO²-neutraal zijn. Daarom stelt Sign for my future drie concrete eisen aan de overheid om deze klimaatambitie in hun beleid te verwerken:

  1. Een wettelijk kader
  2. Een investeringsplan
  3. De oprichting van een onafhankelijke evaluatie- en adviseringsraad

Om de overheid meer draagvlak te bieden bij het nemen van toekomstige ingrijpende maatregelen, verzamelen zij de steun van ambassadeurs uit alle takken van de maatschappij. Meer dan 200 bedrijven en organisaties hebben dit initiatief al ondertekend, waaronder ook Arbeid & Milieu en onze kernpartners Bond Beter Leefmilieu, Vlaams ABVV en ACV.

Als Arbeid & Milieu staan wij achter dit project. Voor ons zijn deze drie eisen een noodzakelijke stap om de overgang naar een groene en rechtvaardige economie op alle niveaus te promoten. Het is belangrijk op te merken dat deze eisen slechts de start, een kader, vormen waarbij de concrete invulling pas na de regeringsvorming komt. Arbeid & Milieu zal daarom actief blijven in het maatschappelijk debat en zich inzetten voor een sociaal rechtvaardige klimaatpolitiek. We vragen expliciet dat er in de onafhankelijke klimaatraad ook sociale wetenschappers en armoede-experten zetelen opdat er met de belangen van iedereen rekening gehouden wordt.  

“To change everything, it takes everyone”: Sign for my future heeft ook een speciale plaats voor burgers weggelegd. Burgers kunnen hun stem laten horen en de druk verhogen op de regering door de petitie te tekenen. Samen veranderen we de toekomst!