Lidorganisaties

Onze missie staat in het teken van verbinding: we zijn ervan overtuigd dat we verandering alleen kunnen realiseren als we krachten en expertise bundelen.
Image

Effectieve leden

Effectieve leden bepalen de richting van de organisatie en zijn lid van de Algemene Vergadering. Samen met de toegetreden leden maken ze deel uit van het Forum, waar inspiratie en ervaringen worden gedeeld om de projecten en activiteiten van Reset.Vlaanderen vorm te geven. Onze effectieve leden bestaan uit volgende  partners:

Image
Image

Toegetreden leden

Toegetreden leden zijn organisaties, die de missie en visie van Reset.Vlaanderen steunen. Ze hebben geen stemrecht, maar worden wel uitgenodigd op het Forum. Op dit moment zijn dit de toegetreden leden:

Image Image
Image Image

Organogram

Image
Subsidiegevers
De banken die ons geld beheren