In de economie staan sommige sectoren voor een radicale transformatie, daarnaast zullen er nieuwe sectoren en beroepen ontstaan. Het is en zal een uitdaging zijn om over de kwaliteit van deze nieuw gecreëerde jobs te waken. Uit gesprekken met vakbondsafgevaardigden blijkt dat heel wat bedrijven zeker inspanningen leveren om hun bedrijf op een duurzamere weg te zetten.
Werknemersinspraak onmisbaar

Helaas worden sommige maatregelen vaak doorgevoerd zonder overleg met de medewerkers, met sociale onrust tot gevolg. Het voormalig mijnbouwbedrijf Umicore bijvoorbeeld, wordt vaak, terecht, aangehaald als één van de wereldwijde koplopers in het recycleren van zeldzame metalen. De overgang van de organisatie van een klassiek mijnbouwbedrijf naar een materiaaltechnologie bedrijf met focus op het recycleren van zeldzame metalen, verliep echter niet geheel op rolletjes enkele tientallen jaren geleden. Als gevolg van de herstructurering moesten bij Umicore Hoboken veel medewerkers op brugpensioen. Hierdoor verdween heel wat knowhow en kennis plots van de werkvloer. Op verschillende afdelingen kwam men hierdoor in de problemen om de productie gaande te houden. Daarnaast zorgde ook de omschakeling naar nieuwe technologieën voor problemen rond veiligheid en gezondheid. Zo waren er explosies aan de nieuwe smelter omdat men de technologie nog niet voldoende onder controle had. Deze onaanvaardbare gevolgen ontstonden door een gebrek aan overleg en opleiding van het personeel in combinatie met het vertrek van de meer ervaren collega’s. Sectoraal en lokaal sociaal overleg zijn hier onmisbaar, maar moeten in de nieuwe sectoren vaak nog helemaal opgebouwd worden.

"Uit gesprekken met vakbondsafgevaardigden blijkt dat heel wat bedrijven inspanningen leveren om hun bedrijf op een duurzamere weg te zetten. Helaas worden sommige maatregelen vaak doorgevoerd zonder overleg met de medewerkers, met sociale onrust tot gevolg."

Groene vaardigheden

De nieuwe jobs zullen niet dezelfde zijn als de jobs die zullen verdwijnen in de zwaar vervuilende sectoren. We moeten ons als samenleving klaarmaken om werknemers om te scholen, want er zullen nieuwe profielen en competenties nodig zijn. Hier spreken we van groene competenties of vaardigheden. Denk hierbij aan een industrieel elektricien die een omscholing nodig heeft tot een manager hernieuwbare energie. De sectorale opleidingsfondsen moeten hier klaar staan om die rol in te vullen. Vakbonden kunnen hier een rol spelen, daar ze paritair beheerd worden door zowel vertegenwoordigers van zowel werknemers als werkgevers.