How much is left

De vraag naar grondstoffen blijft stijgen op een moment dat nieuwe bronnen vinden en ontginnen steeds moeilijker wordt. Op lange termijn worden sommige cruciale, ruwe grondstoffen wellicht echt schaars en duur.

Image

2. Een voorbeeld in detail: goudmijnen

Onderstaande grafiek geeft een illustratie van de eindigheid van grondstoffen. Het toont de evolutie van de opbrengst van goudmijnen wereldwijd in ruim een anderhalve eeuw. De opbrengst aan daadwerkelijk ontgonnen goud per opgegraven ton ruw erts daalt gestaag. De mijnen worden dus minder productief. Ze moeten steeds meer ertsen opgraven om eenzelfde volume goudproductie te halen.

Image

3. Urban mining

De opbrengst van mijnen is zo gedaald dat het soms voordeliger wordt om aan 'urban mining' te doen: de grondstoffen halen uit reststromen van de stad, eerder dan uit de mijnen. Afgedankte elektronica zijn bijvboorbeeld een grote bron van edele metalen. De processen om ze terug te winnen zijn echter complex en vergen steeds afwegingen: het ene materiaal redden gaat vaak ten koste van het andere.

Image