Image

"Reset.Vlaanderen wil een praktijk uitbouwen die de positieve kracht van de transitie naar een duurzamere samenleving en economie tastbaar maakt. Hiervoor bundelt ze de krachten van het sociale en ecologische middenveld."

Waar gaan we voor? Een sociaal rechtvaardig & ecologisch Vlaanderen!

Om dit te realiseren moeten we rekening houden met de grenzen van de planeet en er tegelijkertijd voor zorgen dat de basisbehoeften van iedereen kan worden voorzien. We zorgen als samenleving voor de planeet als ons gemeenschappelijke huis.  Groei kan niet langer ‘de’ doelstelling zijn. Welzijn staat centraal.

We gebruiken het Donut Model van Kate Raworth als kompas.

Image

De binnenring van de donut - het sociale fundament - wordt gevormd door de levensbehoeften waaraan niemand gebrek zou mogen hebben. Wetenschappers onderscheiden negen essentiële systemen die er samen voor zorgen dat de aarde zijn gunstige, stabiele omstandigheden, die we nu kennen, kan behouden. Dit is het ecologische plafond. Wanneer we ons concentreren op de vele kruispunten binnen de donut wordt het duidelijk dat het welzijn van de mens afhankelijk is van het welzijn van de planeet als geheel. Neem het verbouwen van voldoende voedzaam voedsel voor iedereen. Daar zijn een aantal essentiële voorwaarden aan verbonden: we hebben voedingsrijke grond, voldoende water en een stabiel klimaat nodig. Bovendien moet er genoeg diversitieit zitten in de verbouwde gewassen. 


De grote uitdaging van de komende decennia bestaat uit de verhuizing naar de veilige en rechtvaardige ruimte die zich tussen de buiten- en binnengrens van de donut bevindt. Daar willen we voor gaan, specifiek toegespitst op de Vlaamse context.

Image
De 'Belgische' Donut (meer info)

Hoe gaan we dat doen? Wat is onze missie? 

Reset.Vlaanderen streeft naar het realiseren van een eerlijke transititie in Vlaanderen.

Reset.Vlaanderen vindt oplossingen die sociale, economische en ecologische-uitdagingen verbinden.    We werken aan een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de transitie.

Reset.Vlaanderen doet dit samen met organisaties en netwerken uit het brede middenveld.
Samen met hen zetten we de burger mee aan het stuur van de transitie. 

Reset.Vlaanderen ontwikkelt kennis. We starten voorbeeldprojecten of schalen ze op.
We vertrekken steeds vanuit de werk-en leefomgeving van burgers en gaan aan de slag met groepen die nu niet of minder betrokken worden.

Meer info? 

Download ons meerjarenplan 2022 - 2026