Studiedag ‘Syndicaal aan de slag met milieu en klimaat’

PROGRAMMA:

09h00 – 09h30: Onthaal

09h30 – 10h00: Welkomstwoord en inleiding door het Intersyndicaal Milieu-Initiatief

10h15 – 12h30: Interactieve workshops (incl. pauze)

12h30 – 13h30: Broodjeslunch en netwerkmoment

13h30 – 15h45: Interactieve workshops (incl. pauze)

15h45 – 16h00: Evaluatiemoment

LOCATIE

De studiedag gaat door in het Virginie Lovelinggebouw (Vlaams Administratief Centrum Gent). Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

Met het openbaar vervoer:

Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes.

Met de auto:

Station Gent-Sint-Pieters beschikt over een ondergrondse betaalparking, uurtarief €2,13. Bovengronds straatparkeren is betalend (€1,5/u) en kan voor maximaal 3 uur. In en rond Gent liggen een aantal Park & Ride-terreinen met bus- of tramverbindingen naar ‘Gent-Sint-Pieters’ (o.a. Flanders Expo, Gentbrugge, Wondelgem).

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven doe je bij de eigen organisatie via onderstaande emailadressen en met duidelijke vermelding van de drie workshops van je voorkeur.

Voor ACLVB: bij brecht.van.roey@aclvb.be
Voor ABVV: inschrijven via bit.ly/formISMI, info bij Katja.Mertens@vlaamsabvv.be
Voor ACV: bij Fredrik.Snoeck@acv-csc.be

Syndicaal Verlof? Neem in elk geval contact met je syndicaal afgevaardigde en/of je secretaris wanneer je je wilt inschrijven, zodat er afspraken voor syndicaal verlof kunnen gemaakt worden.

Geef bij inschrijving jouw top 3 voorkeuren door, de workshop(s) met het hoogste aantal inschrijvingen worden zowel in de voor- als in de namiddag georganiseerd. We streven er naar zo veel mogelijk mensen hun eerste twee keuzes te laten volgen.

Workshop 1: Een sociaal rechtvaardig transitieplan voor mijn bedrijf

We gaan met een aantal tools aan de slag om te komen tot een sociaal rechtvaardig transitieplan voor het eigen bedrijf. Met welke uitdagingen op vlak van energie, klimaat, milieu, … wordt het bedrijf geconfronteerd? Hoe bereidt het bedrijf zich voor op zero uitstoot tegen 2050? En even belangrijk, op welke manier worden de werknemers het best geholpen zodat ze zich zonder kleerscheuren doorheen deze transitie kunnen loodsen? Militanten leren hoe ze in het sociaal overleg kunnen onderhandelen over deze zaken, voor directe actie en acties op (middel)lange termijn.

Workshop 2: Water (i.s.m. met VLAKWA) (onder voorbehoud)

Een essentiële grondstof die te vaak over het hoofd wordt gezien in milieu- en klimaatdiscussies is water.

Ook veel bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van water als grondstof. De droogteperiode van de vorige zomer toonde nogmaals aan dat het snel kan gaan met de waterschaarste. In samenwerking met het Vlaams kenniscentrum water VLAKWA gaan we dieper in op de uitdagingen waar bedrijven mee geconfronteerd worden, bespreken we de oplossingen en tonen we de deelnemers hoe ze hiermee syndicaal aan de slag kunnen.

Workshop 3: De werkvloer als motor van verandering (door Arbeid en Milieu)

Met de projecten ‘Samen Energie Winnen’ en ‘De Nieuwe Samenzweerders’ begeleidt Arbeid & Milieu werknemers van bedrijven en organisaties om duurzaamheid op hun werk binnen te brengen. Door proactief en constructief oplossingen aan te reiken en direct ook uit te werken, krijgen werknemers de kans niet alleen bij te leren over duurzaamheid, maar ook het goede voorbeeld te tonen hoe energie bespaard kan worden of hoe een bedrijf meer kan inzetten op circulaire economie. Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar hoe jij als militant je bedrijf energie kan laten besparen of meer kan laten inzetten op de circulaire economie, op een interactieve manier.

 Workshop 4:  Luchtkwaliteit

De slechte luchtkwaliteit in Vlaanderen kwam de voorbije maanden een aantal keer in het nieuws. Hoe zit het eigenlijk met de luchtkwaliteit op onze werkvloer? Welke invloed heeft dit op de gezondheid van werknemers? Welke regels gelden er en hoe kunnen we dit syndicaal op de agenda zetten? In deze workshop gaan we op zoek naar elkaars ervaringen op dat vlak, en verzamelen we voorbeelden en tips over goeie syndicale aanpakken.


Het klimaat beheerst nu al een tijdje het publieke én politieke debat.

Dankzij de klimaatmarsen en de jongerenprotesten van de afgelopen weken klinkt de eis voor een ambitieuzer en sociaal-rechtvaardiger klimaatbeleid nooit zo groot. Samen brachten ze al meer dan 200.000 betogers op de been! Dit kunnen we als vakbond alleen maar toejuichen, steunen en verder aanmoedigen.

Het is duidelijk dat de politiek niet genoeg doet. Zo blinkt het recente nationaal klimaat- en energieplan uit in vaagheid en is het allesbehalve voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen die ons moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatontwrichting. Met het huidige (non)-beleid stevenen we af op een toekomst waar het heel moeilijk is om te leven en te werken. Enkel naar de politiek kijken voor de nodige veranderingen en oplossingen zou verkeerd zijn.

De ecologische uitdagingen (klimaatontwrichting, energietransitie, grondstoffenschaarste, … ) hebben een stijgende impact op de kwetsbaarheid van de bedrijven. Het ‘vergroenen’ of verduurzamen van onze economie is een absolute noodzaak. Niet alleen voor de bedrijven in kwestie, willen ze futureproof (= toekomstbestendig) zijn, ook voor de samenleving als geheel is het van groot belang om de omslag te maken naar een klimaatneutrale, meer energie- en grondstoffenefficiënte economie en bedrijfsvoering.

Om ervoor te zorgen dat deze transitie naar een duurzame economie alle slaagkansen krijgt is het van essentieel belang dat deze op een sociaal-rechtvaardige manier gebeurd, met aandacht voor een goed sociaal overleg zodat de werknemers in kwetsbare en bedreigde sectoren geholpen worden. Bovendien zijn werknemers belangrijke stakeholders in het goed functioneren van het bedrijf en hun betrokkenheid is onontbeerlijk om transitieprocessen te doen slagen.

Met deze studiedag willen we militanten wegwijs maken hoe ze syndicaal aan de slag kunnen met deze thema’s.

In een aantal workshops leren militanten hoe ze op concrete wijze kunnen onderhandelen met de werkgever over de milieu- en klimaatuitdagingen waarmee het bedrijf en de werknemers geconfronteerd worden.

Alle militanten die deze uitdaging willen aangaan zijn van harte welkom op onze studiedag.

Tot dan!

 

                                                                    

Hourly Schedule

Day 1

Day 2

Date

mrt 26 2019
Expired!

Time

09:00 - 16:00

Cost

gratis

Location

Virginie Lovelinggebouw
Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Organizer

Intersyndicaal milieu-initiatief

Reset.Vlaanderen vzw

Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

info@reset.vlaanderen
02/ 325 35 00

IBAN: BE35 5230 8087 4837
BTW-nr: BE 0434 032 240

Contactpagina

Privacyverklaring

Nieuwsbrief

VOLG ONS

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram